none
Goto hatası, bu hatayı nasıl aşabilirim? RRS feed

 • Soru

 • private unsafe void timer4_Tick(object sender, EventArgs e)
  		{
  			void* ptr = stackalloc byte[31];
  			*(int*)ptr = Convert.ToInt32(label10.Text);
  			*(int*)((byte*)ptr + 4) = Convert.ToInt32(label11.Text);
  			DateTime dateTime = DateAndTime.TimeSerial(0, *(int*)ptr, *(int*)((byte*)ptr + 4));
  			string right = Strings.Format(dateTime, "mm:ss");
  			*(int*)((byte*)ptr + 8) = listBox1.Items.Count;
  			*(int*)((byte*)ptr + 16) = 0;
  			((byte*)ptr)[24] = ((byte)((*(int*)ptr >= 25 | !timer2.Enabled) ? 1 : 0));
  			if (*(sbyte*)((byte*)ptr + 24) == 0)
  			{
  				*(int*)((byte*)ptr + 20) = *(int*)((byte*)ptr + 8);
  				*(int*)((byte*)ptr + 12) = 0;
  				while (*(int*)((byte*)ptr + 12) <= *(int*)((byte*)ptr + 20))
  				{
  					((byte*)ptr)[25] = ((byte)((*(int*)((byte*)ptr + 16) <= 50) ? 1 : 0));
  					if (*(sbyte*)((byte*)ptr + 25) != 0)
  					{
  						((byte*)ptr)[26] = ((byte)(Operators.ConditionalCompareObjectGreaterEqual(listBox1.Items[*(int*)((byte*)ptr + 16)], right, false) ? 1 : 0));
  						if (*(sbyte*)((byte*)ptr + 26) != 0)
  						{
  							label13.Text = "00:" + listBox1.Items[*(int*)((byte*)ptr + 16)].ToString();
  							listBox1.SelectedIndex = *(int*)((byte*)ptr + 16);
  							listBox2.SelectedIndex = *(int*)((byte*)ptr + 16);
  							listBox3.SelectedIndex = *(int*)((byte*)ptr + 16);
  						}
  
  						else
  						{
  
  							*(int*)((byte*)ptr + 16) = checked(*(int*)(unchecked((byte*)ptr + 16)) + 1);
  						}
  
  						*(int*)((byte*)ptr + 12) = checked(*(int*)(unchecked((byte*)ptr + 12)) + 1);
  					}
  					else
  					{
  
  							timer4.Enabled = false;
  							IL_193:
  							DateTime dateTime2 = checked(Convert.ToDateTime(label13.Text).AddMinutes((double)(0 - dateTime.Minute)).AddSeconds((double)(0 - dateTime.Second)));
  							label14.Text = string.Format("{0:mm}", dateTime2) + ":" + string.Format("{0:ss}", dateTime2);
  							((byte*)ptr)[27] = ((byte)((*(int*)((byte*)ptr + 16) <= 50) ? 1 : 0));
  							if (*(sbyte*)((byte*)ptr + 27) != 0)
  							{
  								label16.Text = Conversions.ToString(listBox2.Items[*(int*)((byte*)ptr + 16)]);
  								label15.Text = Conversions.ToString(listBox3.Items[*(int*)((byte*)ptr + 16)]);
  								label18.Text = Conversions.ToString(listBox4.Items[*(int*)((byte*)ptr + 16)]);
  							}
  							else
  							{
  
  								label16.Text = "SON";
  								label15.Text = "SON";
  								label18.Text = "SON";
  							}
  						((byte*)ptr)[28] = ((byte)((Conversions.ToDouble(string.Format("{0:ss}", dateTime2)) == Convert.ToDouble(numericUpDown5.Value) & Conversions.ToDouble(label12.Text) >= Convert.ToDouble(numericUpDown4.Value) & Operators.CompareString(label15.Text, "60", false) == 0) ? 1 : 0));
  							if (*(sbyte*)((byte*)ptr + 28) != 0)
  							{
  								label17.Text = "BAS";
  								return;
  							}
  						((byte*)ptr)[29] = ((byte)((Conversions.ToDouble(string.Format("{0:ss}", dateTime2)) == Convert.ToDouble(numericUpDown5.Value) & Conversions.ToDouble(label12.Text) >= Convert.ToDouble(numericUpDown4.Value) & Operators.CompareString(label15.Text, "45", false) == 0) ? 1 : 0));
  							if (*(sbyte*)((byte*)ptr + 29) != 0)
  							{
  								label17.Text = "BAS";
  								return;
  							}
  						((byte*)ptr)[30] = ((byte)((Conversions.ToDouble(string.Format("{0:ss}", dateTime2)) == Convert.ToDouble(numericUpDown7.Value) & Conversions.ToDouble(label12.Text) >= Convert.ToDouble(numericUpDown6.Value) & Operators.CompareString(label15.Text, "70", false) == 0) ? 1 : 0));
  							if (*(sbyte*)((byte*)ptr + 30) != 0)
  							{
  								label17.Text = "BAS";
  								return;
  							}
  							label17.Text = "MS";
  							return;
  						}
  					}
  					goto IL_193;
  				}
  					timer4.Enabled = false;
  			Interaction.MsgBox("Süre Listede yok veya Saat Çalişmiyor", MsgBoxStyle.OkOnly, null);
  		}

  Bu etikete başvurulmamış

  Goto deyiminin kapsamında 'IL_193' etiketi yok

  düzeltilmiş halini yazabilecek birisi var mı?  • Düzenleyen Maralx 7 Ağustos 2020 Cuma 04:45
  6 Ağustos 2020 Perşembe 16:20

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar