none
c# butonla veri ekleme RRS feed

 • Genel Tartışma

 •     DataTable tbl = new DataTable();
      public void Ata(object sender, MouseEventArgs e, Button btn)
      { 
        if (e.Button == MouseButtons.Right)
        {
          
          var secim = new Form2(tbl);
          secim.ShowDialog();
          if (secim.DialogResult == DialogResult.OK)
          {
            var product = tbl.AsEnumerable().SingleOrDefault(x => x.Field<int>("urunId") == secim.SecilenId);
            if (product != null)
            {
              var urun = product.Field<string>("ad");
              btn.Text = urun;
              btn.Tag = secim.SecilenId.ToString();
            }
          }
        }
      }
       
      private void button1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
      {
        Button btn = button1;
        Ata(sender, e, btn);
      }

  yukarıdaki kod ile butona sağ tıkladığımda liste açılıyor ve listede ürüne çift tıklayınca butona o ürünü kısayol gibi aktarıyor ve butonun ismi ürünün adını alıyor.

  Ama butona sol tık yapınca o yazan ürünü hemen altındaki datagridview1' e eklemesini yapamadığım için yardım istiyorum.

  27 Şubat 2020 Perşembe 17:30

Tüm Yanıtlar