none
Local db Yedekleme RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Herkese İyi Çalışmalar Arkadaşlar

  Projemde Local DB kullandım ve Winform Üzerinden yedekleme yapamıyorum .. Veritabanıma bir procedure yazmama rağmen Veritabanı Yoktur Diyor..diğer procedurler çalışıyor ama yedekle çalışmıyor ..csharp ve mssql..procedure kodlarım şu şekilde:

  USE [mydb]
  GO
  /****** Object:  StoredProcedure [dbo].[db]    Script Date: 13.12.2019 16:46:49 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  ALTER PROCEDURE [dbo].[db]

  @name VARCHAR(MAX) = 'mydb' -- DB NAME TO CREATE BACKUP
  AS
  BEGIN

  DECLARE @path VARCHAR(256) -- path of backup files
  DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- filename for backup
  DECLARE @fileDate VARCHAR(20) -- used for file name

  SET @path = 'D:\yedek Db\'

  -- specify filename format
  SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112)

  BEGIN
  ALTER DATABASE ForVet SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE 
  SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK'
  BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName
  ALTER DATABASE ForVet SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
  END
  END

  --Single Mod a çevirince İZİN HATASI veriyor çevirmeyince DATABASE YOKTUR hatası veriyor 

  13 Aralık 2019 Cuma 13:50