none
ListView'de nasıl ilk son ve ileri geri öğeler seçebilirim RRS feed

 • Soru

 • Merhaba ben veritabanından ListView'e dosyaları çektim nasıl GO FIST bastığım zaman İlk satır seçilsin ve GO LAST bastığım zaman sonra satır seçilsin bide FORWARD ileri ve BACK geri içinde  ben tam olarak bunu yazdım ilk satırı seçmek için 

  GO FIRST --  lvwTable.Items[0].Selected = true;
  GO LAST  --  lvwTable.Items[lvwTable.Items.Count-1].Selected = true;

  yapmak istediğim şey GO LAST'a bastığım zaman seçilsin ve Enterlasın nasıl yapabilirim şimdiden çok teşekkür ederim

  14 Nisan 2014 Pazartesi 19:35

Yanıtlar

 • taloadıBindingSource.MoveNext();
  taloadıBindingSource.MoveLast();
  taloadıBindingSource.MovePrevious();
  taloadıBindingSource.MoveFirst();
  

  methodları ile yapılıyor.


  www.mvcblog.org
  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Zerhan 15 Nisan 2014 Salı 08:36
  15 Nisan 2014 Salı 05:49
  Moderatör

Tüm Yanıtlar

 • taloadıBindingSource.MoveNext();
  taloadıBindingSource.MoveLast();
  taloadıBindingSource.MovePrevious();
  taloadıBindingSource.MoveFirst();
  

  methodları ile yapılıyor.


  www.mvcblog.org
  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Zerhan 15 Nisan 2014 Salı 08:36
  15 Nisan 2014 Salı 05:49
  Moderatör
 • Aslında dün gece çok uğraşarak başka bir yöntemle buldum ben ama yinede çok teşekkür ederim

  ben gerçi böyle verileri çektin veritabanından onu için sanırım BindingSource'u kullanamazdım öylemi

   private void FillListView()
      {
        cmd = new SqlCommand("SELECT REGISTERID,NAME,SURNAME,AGE,COUNTRY,PHONENUMBER,UNIVERSITY,PREPARATION,MAJOR,COURSEYEAR,HOSTELNUMBER,HOSTELFLOOR,ROOM,NUMBERSINROOM,STARTDATE,ENDDATE,TOTALAMOUNT,PAIDAMOUNT,RESTAMOUNT,PHOTO,PAYMENTCHEQUE FROM REGISTER", con);
        con.Open();
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
  
        while (dr.Read())
        {
          ListViewItem lvi = new ListViewItem();
          lvi.Text = dr["REGISTERID"].ToString();
          lvi.SubItems.Add(dr["NAME"].ToString());
          lvi.SubItems.Add(dr["SURNAME"].ToString());
          lvi.SubItems.Add(dr["AGE"].ToString());
          lvi.SubItems.Add(dr["COUNTRY"].ToString());
          lvi.SubItems.Add(dr["COURSEYEAR"].ToString());
          lvi.SubItems.Add(dr["HOSTELFLOOR"].ToString());
          lvi.SubItems.Add(dr["ROOM"].ToString());
          lvi.SubItems.Add(dr["NUMBERSINROOM"].ToString());
          lvi.SubItems.Add(dr["STARTDATE"].ToString());
          lvi.SubItems.Add(dr["ENDDATE"].ToString());
          lvi.SubItems.Add(dr["PAIDAMOUNT"].ToString());
          lvwTable.Items.Add(lvi);
        }
        con.Close();
  
  
      }

  15 Nisan 2014 Salı 08:40
 • "ben gerçi böyle verileri çektin veritabanından onu için sanırım BindingSource'u kullanamazdım öylemi" = "Verileri böyle çekeceğime, BindingSource kullansaydım bu kadar uğraşmazdım öyle mi"

  Evet boşuna uğraştınız.

  you can write in English instead of google.translate.


  www.mvcblog.org
  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC


  15 Nisan 2014 Salı 08:46
  Moderatör
 • Bro I am from Turkey :) just I have quite bad Turkish language because of my native language
  15 Nisan 2014 Salı 09:02

 • www.mvcblog.org
  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  15 Nisan 2014 Salı 10:17
  Moderatör