none
combobax ile süzme nasıl yapılır yardım RRS feed

 • Soru

 •  public Firmaiade()
          {
              InitializeComponent();
          }
          SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=Server;Initial Catalog=MikroDB_V15;Integrated Security=True");

          private void Firmaiade_Load(object sender, EventArgs e)
          {


          }

          private DataTable VeriOku()
          {
              string SelectText = "(SELECT  sth_belge_tarih AS 'Evrak Tarih',sth_evrakno_seri AS 'Evrak Seri',sth_evrakno_sira AS 'Evrak Sira',sto_kod AS 'STOK KODU',dbo.fn_StokIsmi(sto_kod) AS 'STOK Adi',sth_miktar AS 'ÇIKAN MİKTAR',dbo.fn_DepoIsmi(sth_cikis_depo_no)AS [Cikan DEPO],dbo.fn_DepoIsmi(sth_giris_depo_no)AS [GİREN DEPO],sth_tutar FROM STOKLAR,STOK_HAREKETLERI where  sth_belge_tarih BETWEEN @tarih1 AND @tarih2 AND  sth_tip in (1,2) and sth_normal_iade in(0,1)   AND sth_evraktip in (0,2,1,4) and sth_miktar > 0 and STOKLAR.sto_kod = STOK_HAREKETLERI.sth_stok_kod AND sth_cins IN (0,6))";


              DataTable dTable = new DataTable();
              using (SqlDataAdapter komut = new SqlDataAdapter(SelectText, baglanti))
              {
                  komut.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@tarih1", dtpTarih1.Value);
                  komut.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@tarih2", dtpTarih2.Value);

                  komut.Fill(dTable);

              }
             return dTable;


              }          private void simpleButton1_Click_1(object sender, EventArgs e)
          {
              dataGridView1.DataSource = VeriOku();
              baglanti.Close();

  combobax ile string slecet.text in içindeki sth_evrakno_seri sine göre süzme işlemi yapmak istiyorum yardımlarınızı bekliyorum teşekkürer 

                                                                                                           
  24 Ocak 2018 Çarşamba 10:17

Tüm Yanıtlar

 • hayır datagridviev e cekmiş oldugum veriden ornek olarak 2nci sütündaki verileri combabax a atacak ve combobaxdan sectiğim veriyi süzecek

  boylelikle datagrid de süzdüğüm verileri göstemesini istiyorum

  • Düzenleyen Yakup TUNER 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:22
  24 Ocak 2018 Çarşamba 11:21
 • Omer Bey, soruların anlaşılır format ile sorulması konusundaki yorumunuza katılıyorum, çok haklısınız.  Katkıda bulunmak için arkadaşın kodunu ben formatlıyorum:

  public Firmaiade()
  {
    InitializeComponent();
  }
  
  SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=Server;Initial Catalog=MikroDB_V15;Integrated Security=True");
  
  private void Firmaiade_Load(object sender, EventArgs e)
  {
  }
  
  private DataTable VeriOku()
  {
    string SelectText = "(SELECT sth_belge_tarih AS ...";
  
    DataTable dTable = new DataTable();
  
    using (SqlDataAdapter komut = new SqlDataAdapter(SelectText, baglanti))
    {
      komut.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@tarih1", dtpTarih1.Value);
      komut.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@tarih2", dtpTarih2.Value);
  
      komut.Fill(dTable);
    }
  
    return dTable;
  }
  
  private void simpleButton1_Click_1(object sender, EventArgs e)
  {
    dataGridView1.DataSource = VeriOku();
    baglanti.Close();
  }

  Ayrıca SQL komutu da şöyle:

  24 Ocak 2018 Çarşamba 12:25
 • if (comboBox1.SelectedIndex > -1 && !string.IsNullOrEmpty(comboBox1.Text))
    ((DataTable)dataGridView1.DataSource).DefaultView.RowFilter = string.Format("sth_evrakno_seri={0}", comboBox1.Text);
  else
    ((DataTable)dataGridView1.DataSource).DefaultView.RowFilter = "";


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...  24 Ocak 2018 Çarşamba 20:46