none
Email gönderme kodu sorunsuz çalışıyor ama mesaj göndermek için butona bastığımda bir süre yanıt alınamıyor sonrada mesajınız gönderilemedi diyor çözümü nedir? RRS feed

 • Genel Tartışma

 •  private void button1000_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              try
              {
                  {
                      SmtpClient client = new SmtpClient();
                      MailMessage mesaj = new MailMessage();
                      foreach (var checkedItem in checkedListBox1002.CheckedItems)
                          mesaj.To.Add(checkedItem.ToString());
                      mesaj.From = new MailAddress(listBox1000.SelectedItem.ToString());
                      client.Timeout = 10000000;
                      mesaj.Subject = textBox1003.Text;
                      mesaj.Body = textBox1004.Text;
                      mesaj.SubjectEncoding = mesaj.BodyEncoding = Encoding.Default;
                      NetworkCredential guvenlik = new NetworkCredential(Convert.ToString(listBox1000.SelectedItem), textBox1001.Text);
                      client.Credentials = guvenlik;
                      client.Port = 587;
                      client.Host = "smtp-mail.outlook.com";
                      client.EnableSsl = true;
                      if (textBox1005.Text.Length > 0 && File.Exists(textBox1005.Text)) { mesaj.Attachments.Add(new Attachment(textBox1005.Text)); }
                      client.Send(mesaj);
                      MessageBox.Show("Başarılı bir şekilde mesajınız gönderildi.");
                  }
              }
              catch
              {
                  MessageBox.Show("Mesajınız gönderilemedi.");
              }
          }
  8 Ağustos 2018 Çarşamba 07:46

Tüm Yanıtlar