none
bir tıklamayla css classı değiştirmek istiyorum fakat tıkladığımda "Object reference not set to an instance of an object." hatası alıyorum.... RRS feed

 • Soru

 • bir tıklamayla css classı değiştirmek istiyorum fakat tıkladığımda "Object reference not set to an instance of an object." hatası alıyorum....nerede yanlış yapıyorum? teşekkürler...

  <asp:Repeater ID="rptInbox" runat="server" OnItemCommand="rptInbox_ItemCommand">
  		<HeaderTemplate>
  			<table style="width: 100%">
  				<tr>
  					<th align="center">
  						ID
  					</th>
  					<th align="center">
  						Gelen Mesaj
  					</th>
  					<th align="center">
  						Geliş Tarihi
  					</th>
  					<th align="center">
  						Oku
  					</th>
  					<th align="center">
  						Sil
  					</th>
  				</tr>
  		</HeaderTemplate>
  		<ItemTemplate>
  			<tr>
  				<td align="center">
  					<%# Eval("ID") %>
  				</td>
  				<td align="center">
  					<%# Eval("Message") %>
  				</td>
  				<td align="center">
  					<%# Eval("InDate") %>
  				</td>
  				<td align="center">
  					<asp:LinkButton ID="libRead" runat="server" CssClass="notread" CommandName="Readd" CommandArgument='<%# Eval("ID") %>'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</asp:LinkButton>
  				</td>
  				<td align="center">
  					<asp:LinkButton ID="libDel" runat="server" CssClass="del" OnClientClick="return ConfirmOnDelete()" CommandName="Delete" CommandArgument='<%# Eval("ID") %>'>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</asp:LinkButton>
  				</td>
  			</tr>
  		</ItemTemplate>
  		<FooterTemplate>
  			</table>
  		</FooterTemplate>
  	</asp:Repeater>
  protected void rptInbox_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
  	{
  		if (e.CommandName == "Readd")
  		{
  			((LinkButton)rptInbox.FindControl("libRead")).CssClass = "read";
  			conn = new SqlConnection(conStr);
  			string query = "select Message, InDate from Inbox where ID=" + e.CommandArgument;
  			cmd = new SqlCommand(query, conn);
  			cmd.Parameters.Add("@ID", SqlDbType.Int);
  			cmd.Parameters["@ID"].Value = e.CommandArgument;
  
  			try
  			{
  				conn.Open();
  				reader = cmd.ExecuteReader();
  				if (reader.Read())
  				{
  					lblDate.Text = reader["InDate"].ToString();
  					litOku.Text = reader["Message"].ToString();
  				}
  				reader.Close();
  			}
  			catch (Exception ex)
  			{
  				lblW.ForeColor = Color.Red;
  				lblW.Text = "Bir hata oluştu!<br/>" + ex.Message;
  			}
  			finally
  			{
  				conn.Close();
  			}
  		}
  }  • Düzenleyen Melih K 7 Temmuz 2013 Pazar 07:34
  7 Temmuz 2013 Pazar 07:33

Yanıtlar

 • Siz ItemCommand kullandığınız için daha kolayı var. e.Item kullanarak ilgili Item ı alıp içerisinde LinkLabel ı bulabilirsiniz. Şöyle:

  ((LinkButton)e.Item.FindControl("libRead")).CssClass = "read";

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Melih K 9 Temmuz 2013 Salı 21:25
  9 Temmuz 2013 Salı 15:31

Tüm Yanıtlar

 • Repeater da Items adında bir özellik bulunuyor. Bu collection da Items[0] HeaderTemplate, Items[1] ItemTemplate, Items[2] ise FooterTemplate e karşılık geliyor. Bu yüzden aramanızı şu şekilde yapmalısınız:

  ((LinkButton)rptInbox.Items[1].FindControl("libRead")).CssClass = "read";

  7 Temmuz 2013 Pazar 12:52
 • yanıt için teşekkürler... evet yaptım çalışıyor anak şu şekilde çalışıyor repeater da diyelim 3 satır var ben hangi satırdaki mesajı seçersem seçeyim 2. satırdaki class ı değiştiriyor sadece...bu neden kaynaklanıyor olabilir???teşekkürler....
  8 Temmuz 2013 Pazartesi 07:50
 • Önceki mesajımda da dediğim gibi Items özelliği Header ve Footer Template i de temsil edebiliyor. Verdiğim örnekte repeater da sadece 3 item (Header, 1 Item, Footer) olduğunu varsaydım. Ama siz repeater içerisinde 1 taneden fazla veri bulundurduğunuz için sizde durum şöyle:

  Items[0] = HeaderTemplate
  Items[1 .. Verisayısı] = Elemanlar
  Items [Verisayısı+1] = Footer

  Yani Items[1] sizin veri kaynağından aldığınız verilerin 1. sine tekabul ediyor. Bir döngü kurup Items içerisinde dolaşabilirsiniz (Items[i] gibi)...


  Ya da direkt Items içerisinde arama yapabilirsiniz.
  • Düzenleyen Aydın AKAN 8 Temmuz 2013 Pazartesi 14:28 Ek bilgi
  8 Temmuz 2013 Pazartesi 14:23
 • teşekkürler...şu şekilde bir döngü kurdum:

  void itemz()
      {
          for (int i = 0; i < rptInbox.Items.Count; i++)
          {
              ((LinkButton)rptInbox.Items[i].FindControl("libRead")).CssClass = "read";
          }
      }

  fakat bu seferde hangisini tıklarsam tıklayayım hepsini okundu işaretliyor...yani class ını değiştiriyor...


  mkayar86[at]gmail[nokta]com www.facebook.com/mkayar86

  8 Temmuz 2013 Pazartesi 19:02
 • Sizin sadece o satırdaki elemanı almanız gerekiyor. Bunun için hangi satırda olduğunuzu bilmelisiniz, yani index numarasını bilmelisiniz. Döngü kurmayacak, sadece o index numarasına sahip olan satırdaki elemanı alacaksınız. Bunun için CommandArgument özelliğini kullanabilirsiniz. Ya da daha farklı teknikler kullanabilirsiniz.
  8 Temmuz 2013 Pazartesi 22:05
 • Siz ItemCommand kullandığınız için daha kolayı var. e.Item kullanarak ilgili Item ı alıp içerisinde LinkLabel ı bulabilirsiniz. Şöyle:

  ((LinkButton)e.Item.FindControl("libRead")).CssClass = "read";

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Melih K 9 Temmuz 2013 Salı 21:25
  9 Temmuz 2013 Salı 15:31
 • ya işte budur ya 3 gündür bunu arıyorum :))...sonsuz teşekkürler... ;)


  mkayar86[at]gmail[nokta]com www.facebook.com/mkayar86

  9 Temmuz 2013 Salı 20:39