none
Linq to Sql İnsert İşlemi RRS feed

 • Soru

 • Merhaba aşağıda linq to sql store procedure ile insert işlemi yapacağım. Yalnız database eklenmiyor. Yardımcı olur musunuz. 

   protected void BtnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              DataClasses1DataContext krm = new DataClasses1DataContext();

              krm.InsertKategori(txtkategori.Text);
              krm.SubmitChanges();            
       }


  24 Ağustos 2015 Pazartesi 13:06

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar