none
Asp.net repetearda ModalPopupExtender sorunu RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba arkadaşlar repeater içinde ModalPopupExtender  kullanmak istiyorum repeater OnItemCommand eventında bir türlü  ModalPopupExtender  id si çıkmıyor  ne yapmam gerek 

  Kodum

  <asp:Repeater OnItemCommand="fisler_ItemCommand" ID="fisler" runat="server">
      <HeaderTemplate>
        <div id="psdg-header">
         <span class="psdg-bold">dsadasda</span><br />
           <table style="width:100%;">
            <tr><td></td></tr>
            <tr><td align="left">dsadasd &nbsp;<%= Request.Cookies["mail"].Value %></td><td align="right">
             
  
            </td></tr>
          </table>
        </div>
        <div id="psdgraphics-com-table"> 
          <table style="width:100%;"><tr id="psdg-top"><td class="psdg-top-cell">&nbsp;</td><td class="psdg-top-cell">Ünvan</td><td class="psdg-top-cell">Fiş No</td><td class="psdg-top-cell">Tutar</td><td class="psdg-top-cell">Ödeme Şekli</td><td class="psdg-top-cell" >Sonuç</td></tr></HeaderTemplate>
          <ItemTemplate>
           <cc1:ModalPopupExtender runat="server" PopupControlID="kguncelle" ID="guncellememodal" TargetControlID="fduzenle" EnableViewState="true"></cc1:ModalPopupExtender>
            <tr id="psdg-middle"><td class="psdg-right"><%# String.Format("{0:dd/MM/yyyy}",Eval("tarih")) %></td><td class="psdg-right"><%#Eval("unvan") %></td><td class="psdg-right"><%#Eval("fisno") %></td><td class="psdg-right"><%#Eval("tutar") %> </td><td class="psdg-right"><%#Eval("odemesekli") %></td><td class="psdg-right"><table style="width:100%;" ><tr><td align="left"><%#Eval("sonuc") %> </td><td align="right"><asp:ImageButton runat="server" ID="fsil" CommandName="sil" CommandArgument='<%#Eval("id") %>' ImageUrl="~/images/delete.png" />&nbsp;&nbsp;<asp:ImageButton runat="server" ID="fduzenle"  OnClientClick='javascript:$find("guncellememodal.show();return false;' CommandName="duzenle" CommandArgument='<%#Eval("id") %>' ImageUrl="~/images/edit.png" /></td></tr></table></td></tr></ItemTemplate>
      <FooterTemplate></table> </FooterTemplate>
    </asp:Repeater>

  29 Ekim 2012 Pazartesi 15:30

Tüm Yanıtlar

 • ModalPopupExtender mp = (ModalPopupExtender)e.Item.FindControl("guncellememodal");

  şeklinde ulaşmayı denermisiniz

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  29 Ekim 2012 Pazartesi 19:24
  Moderatör
 • ModalPopupExtender mp = (ModalPopupExtender)e.Item.FindControl("guncellememodal");

  şeklinde ulaşmayı denermisiniz

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  Malesef hocam buda işe yaramadı. Yada başka bir yöntemi varmı repeater içindeki butonda tıklandıgında onu tetiklemek için

  30 Ekim 2012 Salı 04:51