none
Kurguyu bir türlü oluşturamadım. (Formview Edit,Dropdownlist) RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Formview EditTemplate içinde bir Dropdownlistim var.Ve bunu şu şekilde hem TblPersonel  hem de TblKurumlar tablosundan dolduruyorum.

  DropDownList DdlKurumu = (DropDownList)FormView1.FindControl("DdlKurumu");
        var KurumSorgu = (from t in Model.TblPersonel
                 where t.TCVN == Session["TCVN"].ToString()
                 select t).SingleOrDefault();
  //
   var KurumSorguListe = from t in Model.TblKurumlars
          where t.Kurumilce == DdlIlce.SelectedValue
          select new
          {
  
           YeniDegisken = t.KurumAdi
          };
  
  
        DdlKurumu.DataTextField = "YeniDegisken";
        DdlKurumu.DataValueField = "YeniDegisken";
        DdlKurumu.DataSource = KurumSorguListe;
        DdlKurumu.DataBind();
        DdlKurumu.Items.Insert(0,new ListItem(KurumSorgu.Kadro,KurumSorgu.Kadro));
  
  

  Gayet güzel çalışıyor.Hem Personel kaydındaki güncel veriyi alıyor hem de Kurumlar tablosundan tüm kurumları.

  Amacım; personel FORMVIEW EDIT yapıp isterse Dropdownlistten kurumunu değiştirsin.

  Olay şurada kopuyor;

  EditTemplate deki Dropdownlist e  bind,eval vb yöntemlerle databinding yapınca  

  <asp:DropDownList ID="DdlKurumu" runat="server" SelectedValue='<%# Bind("Kadro") %>'      >
           <asp:ListItem></asp:ListItem>
  </asp:DropDownList>

  'DdlKurumu' öğe listelerinde bulunmadığından geçerli olmayan bir SelectedValue öğesine sahip.

  hatası geliyor.Yani bir türlü formview edit ten faydalanıp bu güncelleme yapamıyorum.

  Var mı fikri olan,Teşekkürler...

  12 Ocak 2017 Perşembe 10:08