none
İd degerinden text cekme RRS feed

 • Soru

 • Merhabalar c# webbrowser1 kontorlü. kullanarak

  <nav id="page-nav">
  <a href="http://www.mümininsan/yasamı/ölüm/"></a>
  </nav>

  burdaki id degeriyle.. icerisindeki. veriyi. nasıl alabilirim..

  denedigim yöntemler ile başarılı olamadım..

   HtmlElement e1 = webBrowser1.Document.GetElementById("page-nav");
    string content = e1.InnerText;

   MessageBox.Show(content);
  MessageBox.Show(webBrowser1.Document.GetElementById("page-nav").InnerText);
  22 Ağustos 2013 Perşembe 20:49

Yanıtlar

 • string içerik = web.Docuemnt.GetEleementByID("page-nav").InnerHtml;
  bu şekilde alabilirsin. InnerText yazarsan sana sonuç gelmeyecektir. Çünkü html kodlarından başka normal text yzısı yok bu yüzden html olarak çekebilirsin

  Barış Ceviz - Software Developer
  Web Blog Adresi

  23 Ağustos 2013 Cuma 12:27
  Moderatör

Tüm Yanıtlar