none
Asp Net MVC UserManager.Find Null Geliyor RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Arkadaşlar var user = _UserManager.Find(model.KullaniciAdi, model.Sifre);

  Bu Satırda  KullanıcıAdi Sifrede Dogru Geliyor _UserManager Neden Null Dönüyor IdentityUser Kütüphanesi Bilgisi Olan Varmı

  private UserManager<ApplicationUser> _UserManager;

  private RoleManager<ApplicationRole> _RoleManager;

  // GET: Account

  public AccountController()

  {

  var userStore = new UserStore<ApplicationUser>(new IdentityDataContext());

  _UserManager = new UserManager<ApplicationUser>(userStore);

  var roleStore = new RoleStore<ApplicationRole>(new IdentityDataContext());

  _RoleManager = new RoleManager<ApplicationRole>(roleStore);

  }

  [HttpPost]

  [ValidateAntiForgeryToken]

  public ActionResult Login(Login model)

  {

  if(ModelState.IsValid)

  {

  var user = _UserManager.Find(model.KullaniciAdi, model.Sifre);

  if (user != null)

  {

  var autManager = HttpContext.GetOwinContext().Authentication;

  var identityClaims = _UserManager.CreateIdentity(user, "ApplicationCookie");

  var autProperties = new AuthenticationProperties();

  autProperties.IsPersistent = model.BeniHatirle;

  autManager.SignIn(autProperties, identityClaims);

  return RedirectToAction("Index","Home");

  }

  else

  {

  ModelState.AddModelError("UserLoginError", "Kullanıcı Giriş Yapma İşlemi Başarısız");

  }

  }

  return View();

  }

  1 Mayıs 2020 Cuma 21:50

Tüm Yanıtlar

 • Arkadaşlar Neden Gelen Verileri Kabul etmiyor Null Dönüyor Hatada Vermiyor Tip Uygunluğu veya Herhangi Bir Hata da Fırlatmıyor Nasıl Çözecem Bu İşi

  private UserManager<ApplicationUser> _UserManager;

  private RoleManager<ApplicationRole> _RoleManager;

  // GET: Account

  public AccountController()

  {

  var userStore = new UserStore<ApplicationUser>(new IdentityDataContext());

  _UserManager = new UserManager<ApplicationUser>(userStore);

  var roleStore = new RoleStore<ApplicationRole>(new IdentityDataContext());

  _RoleManager = new RoleManager<ApplicationRole>(roleStore);

  }

  2 Mayıs 2020 Cumartesi 11:22
 • Arkadaşlar Neden Gelen Verileri Kabul etmiyor Null Dönüyor Hatada Vermiyor Tip Uygunluğu veya Herhangi Bir Hata da Fırlatmıyor Nasıl Çözecem Bu İşi

  private UserManager<ApplicationUser> _UserManager;

  private RoleManager<ApplicationRole> _RoleManager;

  // GET: Account

  public AccountController()

  {

  var userStore = new UserStore<ApplicationUser>(new IdentityDataContext());

  _UserManager = new UserManager<ApplicationUser>(userStore);

  var roleStore = new RoleStore<ApplicationRole>(new IdentityDataContext());

  _RoleManager = new RoleManager<ApplicationRole>(roleStore);

  }

  Asp.net identity de find diye bir olay yoktu diye hatırlıyorum findbyid yada findbyemail vs vardı. Yani bence sorgulamalar yanlış.
  https://www.google.com/search?q=asp.net+identity+find+user+by+email&oq=asp.net+identity+user+fi&aqs=chrome.1.69i57j0l7.8057j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  2 Mayıs 2020 Cumartesi 12:04
 • Sorunu Çözdüm Aslında Arkadaşlar Analamdığım Şu PasswordHash Property si DB de IdentityInitializer : CreateDatabaseIfNotExists<IdentityDataContext> Yani DB Yoksa DB Oluştur Metotunda Bir Kaçtane Hazır Kullanıclar Oluşturdum Lakin Login Ekranında PasswordHash de DB ye Yazılan Password Şifresini Kendi Çözemiyor Bu Biraz Kafa Karıştırıcı Yeni Kullanıcı Yarattıgımda Sorun Olmuyor Aşagıdaki Metotla Sorun Oluyor

  if (!context.Users.Any(i => i.UserName == "caner1"))
              {
                  var store = new UserStore<ApplicationUser>(context);
                 var manager = new UserManager<ApplicationUser>(store);
                 var user = new ApplicationUser() { Ad = "Caner", Soyad = "KORKMAZ", UserName = "caner1", Email = "ck01@hotmail.com", PasswordHash = "123456" };

                manager.Create(user, "caner1");

                manager.AddToRole(user.Id, "admin");
                manager.AddToRole(user.Id, "user");
              }

  2 Mayıs 2020 Cumartesi 13:44