none
Repeater Alt Kategorileri Cekme RRS feed

 • Soru

 • Merhabalar Repeater ile menüde kategorileri çekiyorum. Onitemdatabound özelliği ile alt kategorileri çekmem gerekiyor. 

  Repeater Alt Kategorileri Çekmek için on item databound a aşağıdaki kodları yazdım. Fakat aşağıdaki kodları yazdığımda anakategorilerimde tek bir tane kategori çekmeye başlıyor. Nerede hata yapıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

    protected void RptKategoriler_ItemDataBound1(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
      {
          try
          {
              //Bölüm Çek
              Repeater RptKategorilerAlt = (Repeater)e.Item.FindControl("RptKategorilerAlt");
              SqlCommand com = new SqlCommand("SELECT * FROM Kategori WHERE UstID=" + DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "ID").ToString(), Baglanti.con);
              SqlDataAdapter adap = new SqlDataAdapter(com);
              if (Baglanti.con.State != ConnectionState.Open)
              {
                  Baglanti.con.Open();
              }
              DataTable dt = new DataTable();
              adap.Fill(dt);
              RptKategorilerAlt.DataSource = dt;
              RptKategorilerAlt.DataBind();
          }
          catch
          {

          }
          finally
          {
              Baglanti.con.Close();
          }
      }


  16 Mart 2018 Cuma 12:09

Tüm Yanıtlar

 •       <asp:Repeater ID="RptKategoriler" runat="server" OnItemDataBound="RptKategoriler_ItemDataBound1">
                                              <ItemTemplate>
  <li class="has-mega-menu">
  <a href="<%# Eval("Url") %>" title=""><%# Eval("Adi") %></a>
                                              <ul class="submenu">
  <li>
  <div class="owl-carousel">
                                                           <asp:Repeater ID="RptKategorilerAlt" runat="server">
                                                           <ItemTemplate>
  <div class="imagebox style4 v1 p-0">
  <div class="center">
  <a href="<%# Eval("Url") %>" title="">
  <img src="images/menu/iphone_x_kiliflari.jpg" alt="">
  </a>
  </div><!-- /.box-image -->
  <div class="box-content">
  <div class="product-name center">
  <a href="<%# Eval("Url") %>" title=""><%# Eval("Adi") %></a>
  </div>
  </div><!-- /.box-content -->
  </div>
                                                               </ItemTemplate>
                                                               </asp:Repeater>
  </div>
  <div class="today-deal">
  <a href="#" title="" class="text-muted">Tüm Cep Telefonu Kılıfları <img src="images/icons/right-icon.png" alt=""></a>
  </div>
  </li>

  </ul><!-- /.submenu -->
  </li><!-- /.column-1 -->
       </ItemTemplate>
                                          </asp:Repeater>
  16 Mart 2018 Cuma 12:35