none
Fileupload nesnesinin içini kod ile doldurmak RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba. Sayfamda sadece fileupload nesnesi ve button var. Butona basınca seçtiğim fotoyu varbinary formatında veri tabanına kaydediyorum. Buraya kadar sorun yok. eğer fileupload boş ise images\resimyok.png 'yi yükletmek istiyorum. ( resim yolunu değil resmin kendisini) Kodlarım;

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

  if (FileUpload1.HasFile)

  {

  byte [] Resim = FileUpload1.FileBytes;

  <bağlantı cümlesi>

  conn.Open();

  SqlCommand ekle = new SqlCommand ("INSERT INTO Fotolar (Foto) VALUES (@Foto)", conn);

  ekle.Parameters.AddWithValue("Foto", Resim);

  ekle.ExecuteNonQuery();

  conn.Close();

  }

  else

  {

  ??????????????

  }

  }


  19 Şubat 2016 Cuma 10:29

Tüm Yanıtlar

 •  if (File.Exists("images\resimyok.png"))
                 UserPictures.ImageUrl = "images/resimyok.png";

  ASPX:

  <asp:Image ID="UserPictures" runat="server"/>


  19 Şubat 2016 Cuma 11:08
 • Öyle yaparsan boşu boşuna database'e veri yazmış olursun. Resim upload edilmemişse null kalsın. Göstereceğin zaman alan null ise klasördeki resimyok.jpg i gösterirsin.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  19 Şubat 2016 Cuma 12:23
  Moderatör
 • Kaydetmeniz gerekmiyor. ? operatörünü kullanabilirsiniz.

  Gridview'da alanı template olarak kullanın ve onun için null olup olmadığını kontrol edin null ise resmi gösterin.

  19 Şubat 2016 Cuma 12:42