none
Dev XtraGrid üzerinde gezinirken işlem yapmak RRS feed

 • Soru

 • Merhabalar ,

  Devexpress xtragrid  üzerinde   yön tuşları  gezinirken , edit özelliği açık  alanlarda  direk excel gibi işlem yaptırma şansımız nedir.

  Enter tuşu,double cliks  ile  sütün içeriğini düzenliyebiliyorum.Kullanıcının tıklama yapmadan gezinirken edit özelliği açık alanlara direk erişme konusunda neler yapabilirim.

   


  19 Aralık 2018 Çarşamba 09:12

Tüm Yanıtlar

 • Sorunu Çözdüm.

  Çözüm : 

   private void gridControlTeklıf_ProcessGridKey(object sender, KeyEventArgs e)
      {
        try
        {
  
       
        GridControl grid = sender as GridControl;
        BandedGridView view = grid.FocusedView as BandedGridView;
        if (e.KeyData == Keys.Down)
        {
          view.MoveNext();
          if (view != null)
          {
            view.ShowEditor();
            ((TextEdit)view.ActiveEditor).SelectionStart = ((TextEdit)view.ActiveEditor).Text.Length;
            ((TextEdit)view.ActiveEditor).SelectionLength = 0;
          }
  
          e.Handled = true;
            
        }
        if (e.KeyData == Keys.Up)
        {
          view.MovePrev();
          if (view != null)
          {
            view.ShowEditor();
            ((TextEdit)view.ActiveEditor).SelectionStart = ((TextEdit)view.ActiveEditor).Text.Length;
            ((TextEdit)view.ActiveEditor).SelectionLength = 0;
          }
            e.Handled = true;
        }
        if (e.KeyData == Keys.Left)
        {
          if (view.FocusedColumn.VisibleIndex > 0)
          {
            view.FocusedColumn = view.VisibleColumns[view.FocusedColumn.VisibleIndex - 1];
            if (view != null)
            {
              view.ShowEditor();
              ((TextEdit)view.ActiveEditor).SelectionStart = ((TextEdit)view.ActiveEditor).Text.Length;
              ((TextEdit)view.ActiveEditor).SelectionLength = 0;
            }
              e.Handled = true;
          }
        }
        if (e.KeyData == Keys.Right)
        {
          if (view.FocusedColumn.VisibleIndex < view.VisibleColumns.Count - 1)
          {
            view.FocusedColumn = view.VisibleColumns[view.FocusedColumn.VisibleIndex + 1];
            if (view != null)
            {
              view.ShowEditor();
              ((TextEdit)view.ActiveEditor).SelectionStart = ((TextEdit)view.ActiveEditor).Text.Length;
              ((TextEdit)view.ActiveEditor).SelectionLength = 0;
            }
              e.Handled = true;
          }
        }
        if (e.KeyData == Keys.F2)
        {
          if (view != null)
          {
            view.ShowEditor();
            ((TextEdit) view.ActiveEditor).SelectionStart = ((TextEdit) view.ActiveEditor).Text.Length;
            ((TextEdit) view.ActiveEditor).SelectionLength = 0;
          }
  
          e.Handled = true;
        }
       
  
        }
        catch (Exception exception)
        {
          // commet
        }
        //try
        //{
        //   if (e.KeyCode == Keys.Enter)
        //{
        //  bandedGridViewTeklıf.FocusedColumn =
        //    bandedGridViewTeklıf.Columns[bandedGridViewTeklıf.FocusedColumn.AbsoluteIndex + 1];
        //}
        //}
        //catch (Exception exception)
        //{
  
        //}
  
      }

  19 Aralık 2018 Çarşamba 10:28