none
Bir den fazla satır verisini tek satır halinde istenilen yapıda listeleme? RRS feed

 • Soru

 • Merhabalar,

  Ms sql, aşağıda birim grubu bazlı toplam miktar alıyorum tek satır halinde
  ADET<Miktar>1011</Miktar>KG<Miktar>24</Miktar>
  fakat benim istediğim yukardaki bizimde değil de bu şekilde almam gerekiyor Adet (Miktar: 110), KG Miktar:24 şeklinde
  yani <> arasında istemiyorum nasıl yapabilirim.

  select REPLACE( ( SELECT RTRIM(pu.UnitName) [data()], CAST(ISNULL(SUM(d.QuantityMain),0) as nvarchar(10)) as Miktar from OrderDetail as d with(nolock) inner join ProductUnits pu on d.UnitID=pu.UnitID where OrderID=31702 group by pu.UnitName FOR XML PATH('') ),' ',',')


  2 Ekim 2019 Çarşamba 12:12

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar