none
richtextbox'daki ilk satırı textbox'a yazdırmak RRS feed

 • Soru

 • Aşağıdaki kod ile Word dosyalarını richtextbox'a import ediyorum.
  Benim yapmak istediğim import ettikten sonra richtetbox'a eklenen yazılardan sonra ilk satırdaki yazıyı textbox1'eklemek. (sadece ilk satırdaki enter'e kadar)

  Düzenleyebilir misiniz?

  void ImportWord()
      {
  
        OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
  
        openFileDialog.InitialDirectory = "c:\\";
        openFileDialog.Filter = "Doc files (*.docx)|*.docx|All files (*.*)|*.*";
        openFileDialog.RestoreDirectory = true;
  
        if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          label4.Text = openFileDialog.FileName;
          bekleyin.Text = "YÜKLENİYOR BEKLEYİNİZ.";
          Microsoft.Office.Interop.Word.Application wordObject = new Microsoft.Office.Interop.Word.Application();
          object File = label4.Text;
          object nullobject = System.Reflection.Missing.Value; Microsoft.Office.Interop.Word.Application wordobject = new Microsoft.Office.Interop.Word.Application();
          wordobject.DisplayAlerts = Microsoft.Office.Interop.Word.WdAlertLevel.wdAlertsNone; Microsoft.Office.Interop.Word._Document docs = wordObject.Documents.Open(ref File, ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject); docs.ActiveWindow.Selection.WholeStory();
          docs.ActiveWindow.Selection.Copy();
          this.txtmetin.Paste();
          docs.Close(ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject);
          wordobject.Quit(ref nullobject, ref nullobject, ref nullobject);
          
          bekleyin.Text = "";
  
        }
      }

  5 Aralık 2020 Cumartesi 13:11

Yanıtlar

 • void ImportWord()
  {
  	OpenFileDialog openFileDialog = new OpenFileDialog();
  
  	openFileDialog.InitialDirectory = "c:\\";
  	openFileDialog.Filter = "Doc files (*.docx)|*.docx|All files (*.*)|*.*";
  	openFileDialog.RestoreDirectory = true;
  
  	if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  	{
  		var fileName = openFileDialog.FileName;
  		label4.Text = fileName;
  		bekleyin.Text = "YÜKLENİYOR BEKLEYİNİZ.";
  
  		Microsoft.Office.Interop.Word.Application wordObject = new Microsoft.Office.Interop.Word.Application();
  
  		wordObject.DisplayAlerts = Microsoft.Office.Interop.Word.WdAlertLevel.wdAlertsNone;
  		Microsoft.Office.Interop.Word.Document doc = wordObject.Documents.Open(openFileDialog.FileName);
  
  		var temp = Path.GetTempFileName();
  
  		doc.SaveAs2(temp, Microsoft.Office.Interop.Word.WdSaveFormat.wdFormatRTF);
  		doc.Saved = true;
  		doc.Close();
  
  		wordObject.Quit();
  
  		this.txtmetin.LoadFile(temp);
  		File.Delete(temp);
  		bekleyin.Text = "";
  
  		txtIlkSatir.Text = txtmetin.Lines[0];
  	}
  }  Blog
  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.


  Not: Temelin geri zekali arkadasi Idris bu mesaja da atlayip ne kadar aptal oldugunu bir kez daha belgeleyebilir. Kendisinin tek marifeti beni takip edip, neden her soruya cevap verdigimi, yardim etmeye calistigimi sorgulamaktir. Bu beyinsiz zavalliya, aptal oldugunu hatirlatmayi unutmayiniz.

  • Yanıt Olarak İşaretleyen M.Mustafa Bilir 7 Aralık 2020 Pazartesi 06:58
  5 Aralık 2020 Cumartesi 19:33
  Yanıtlayıcı