none
Gridcontrol den TextBox a veri aktarma RRS feed

 • Soru

 • private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
  
        baglantim.Open();
        DataSet dshafiza = new DataSet();
        OleDbDataAdapter arama = new OleDbDataAdapter("select * from kutuphane where ad like'%" + textBox8.Text + "%'", baglantim);
        arama.Fill(dshafiza);
        dataGridView1.DataSource = dshafiza.Tables[0];
        textBox15.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
        textBox16.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
        textBox17.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
        textBox10.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
        textBox11.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
        textBox12.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
        textBox13.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
        textBox14.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
        textBox15.Enabled = false;
        textBox16.Enabled = false;
        textBox17.Enabled = false;
        textBox10.Enabled = false;
        textBox11.Enabled = false;
        textBox12.Enabled = false;
        textBox13.Enabled = false;
        textBox14.Enabled = false;
        baglantim.Close();
        textBox1.Text= dataGridView1.SelectedCells.ToString();
  
      }
  bu kodlar gayet normal bir şekilde çalışıyor sorum bunu devexpress teki gridcontrol öğesine nasıl uygulayacağım aynı şekilde yapmaya çalışınca olmuyor
  22 Mayıs 2018 Salı 14:40

Tüm Yanıtlar

 • textBox1.Text = gridView1.GetFocusedDataRow()["KolonAdiniBurayaYazin"].ToString();


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  22 Mayıs 2018 Salı 20:47