none
for döngüsü Sql insertte çift kayıt problemi RRS feed

 • Soru

 • Merhaba arkadaşlar upload ile asp.nette jpglerimi upload ediyorum ve bu jpleri aynı zamanda boyutlandırıyorum buryaa kadar bir problemim yok fakat; bu jpglerin boyutlandırdıklarımı ve orjinal halini aynı isimler ile veri tabanına eklemek istediğimde sebebini bulamadığım şekilde aynı jpg iki kere insert oluyor bir türlü problemi çözemedim yardımcı olursanız sevinirim.

   for (int i = 0; i < ASPxUploadControl1.UploadedFiles.Length; i++)
        {
          string resimadi = "AB-" + DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy") +"-S-"+ DateTime.Now.Hour + "." + DateTime.Now.Minute + "-" + e.UploadedFile.FileName;
          string uploadFolder = "~/Thumb/";
          string uploadFolderOrj = Server.MapPath("~/Documans/");
  
          e.UploadedFile.SaveAs(uploadFolderOrj + resimadi);
  
          string uploadedFileName = e.UploadedFile.
          int imageWidth = 1024;
  
          System.Drawing.Image fullSizeImg = System.Drawing.Image.FromFile(uploadFolderOrj + resimadi);
          System.Drawing.Image.GetThumbnailImageAbort dummyCallBack = new System.Drawing.Image.GetThumbnailImageAbort(ThumbnailCallback);
  
          System.Drawing.Image thumbNailImg = fullSizeImg.GetThumbnailImage(imageWidth, (int)(fullSizeImg.Height * imageWidth / fullSizeImg.Width), dummyCallBack, IntPtr.Zero);
  
          int extensionpoint = uploadedFileName.LastIndexOf(".");
          uploadedFileName = uploadedFileName.Substring(0, extensionpoint);
          string extension = System.IO.Path.GetExtension(e.UploadedFile.FileName);
  
          thumbNailImg.Save(Server.MapPath(uploadFolder) + "AB-" + DateTime.Now.ToString("dd.MM.yyyy") + "-S-" + DateTime.Now.Hour + "." + DateTime.Now.Minute + "-" + uploadedFileName + ".jpg", ImageFormat.Jpeg);
  
          thumbNailImg.Dispose();
          fullSizeImg.Dispose();
  
          string sql;
          sql = "INSERT INTO Temp(";
          sql = sql + "TC,";
          sql = sql + "resimyolu,";
          sql = sql + "thumb";
  
          sql = sql + ") values(";
          sql = sql + "'1168'" + ",";
          sql = sql + "'" + resimadi + "'" + ",";
          sql = sql + "'" + resimadi + "'" + ");";
  
          SqlDataSource1.InsertCommand = sql;
          SqlDataSource1.Insert();
        }


  Kodlarım bu şekilde


  22 Ocak 2014 Çarşamba 10:05

Yanıtlar

 • Problemi çözdüm.

  Sıkıntı Devexpress componenti olduğundan dolayı herhangi bir for döngüsüne sokmaya gerek yokmuş for döngülerini kaldırdım şuan problem yok...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Özgür Tekbaş 22 Ocak 2014 Çarşamba 10:28
  22 Ocak 2014 Çarşamba 10:27