none
Imagefield içindeki dosya yolunu nasıl alabilirim? RRS feed

Yanıtlar

 •   protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
    {
      string _resimYolu = ((DataRowView)e.DataItem)["resim_yolu"].ToString();
    }
  ItemDataBound değilde RowDataBound muş;

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  19 Mart 2013 Salı 13:01
  Moderatör

Tüm Yanıtlar


 • GridView in DataBound event handlerinde alabilirsiniz.

  protected gridView_ItemDataBound(object sender, ItemDataBoundEventArgs e)
  {
   string _resimYolu = ((DataRowView)e.DataItem)["resim_yolu"].ToString();
  }


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  19 Mart 2013 Salı 11:20
  Moderatör
 • ıtemdatabound eventArgs çıkmıyo ama

  kütüphaneden mi çağırmam lazım?

  19 Mart 2013 Salı 12:02
 • akıldan yazdığım için yanlış yazmış olabilirim, designden eventi eklerseniz handleri otomatik oluşturur

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  19 Mart 2013 Salı 12:44
  Moderatör
 •   protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
    {
      string _resimYolu = ((DataRowView)e.DataItem)["resim_yolu"].ToString();
    }
  ItemDataBound değilde RowDataBound muş;

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  19 Mart 2013 Salı 13:01
  Moderatör