none
Datetime Format RRS feed

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • Deleted
  20 Ağustos 2015 Perşembe 13:17
 • ToString() ile.

  Ornegin:

  Console.WriteLine ( "{0}'a {1} kaldi",
        new DateTime(2015, 8, 25, 10, 30 , 0),
        (new DateTime(2015, 8, 25, 10, 30 , 0) - DateTime.Now).ToString());

  20 Ağustos 2015 Perşembe 13:18
 • Bu arada repeater'in item kısmına yazdırmam gerek bunu.

  Ben anonim bir tip oluşturdum

  NewDate=baslangictarihi-bitistarihi

  Bu tipin formatını repeaterda nasıl vermem gerek?

  20 Ağustos 2015 Perşembe 13:25
 •  

  DateTime dt = DateTime.Now; date time türünde değişkenimizi tanımladık PUblic altında.

  Timer içerisinde kullandım

  TimeSpan diff = dt.Subtract(DateTime.Now);
  labelControl1.Text = string.Format("{0:00}:{1:00}:{2:00}", diff.Hours, diff.Minutes, diff.Seconds);

  buton içerisinde de aşağıdaki kodları kullandım. buton click olayında. butona tıklayınca 

  saat, dakika,saniye ismnde texteditlerdeki değeri time span ile şu kadar saat kaldı şeklinde label'a yazıyor.

  ben saat dakika saniye kullandım sen gün olarak kullanabilrsin uyarlarsın.

      Double st = Convert.ToDouble(Saat.Value);
              Double dk = Convert.ToDouble(Dakika.Value);
              Double sn = Convert.ToDouble(Saniye.Value);
              dt = DateTime.Now.AddHours(st).AddMinutes(dk).AddSeconds(sn);  
  20 Ağustos 2015 Perşembe 13:42
 • anonim tip ile neyi kastettigini anlayamadim. Buradaki tip anonim degil TimeSpan.
  20 Ağustos 2015 Perşembe 13:45
 • var query = from task in db.Tasks

  select new

  {

  NewDate=task.baslangictarihi-task.bitistarihi

  }

  <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "NewDate", "{Bu kısıma nasıl bir format girmem gerek? }") %>

  20 Ağustos 2015 Perşembe 13:52
 • böyle bir uygulama var ne kadar işine yarar sen karar ver.

  Varilacak zamana Gün, Saat, Dakika, Saniye cinsinden ne kadar zaman kaldigini bulabilirsiniz. Ekrana çiktisi 14 Gün 1789 S. 42 Dk. 46 Sn. Kaldi seklindedir.

  tarihsaat = Cdate(”31.10.2008 12:12:12″) ‘ Varilacak zaman..

  saniye=DateDiff(”s” ,now,tarihsaat)

  kalansaniye=saniye Mod 60

  dakika = Int(saniye/60)

  kalandakika=dakika Mod 60

  saat=Int(dakika/60)&lt;

  kalansaat=saat  Mod 24

  kalangun=Int(saat/24)

  kalanzaman=”"&amp;kalangun&amp;” Gün “&amp;kalansaat&amp;” S. “&amp;kalandakika&amp;” Dk. “&amp;kalansaniye&amp;” Sn.”

  Response.Write kalanzaman

  20 Ağustos 2015 Perşembe 13:59
 • Herhangi bir formata gerek yok, TimeSpan'in kendi ToString() metodu formatliyor zaten. Begenmezsen bir metod ile farkli dondurursun.
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Serkan Canseven 27 Ağustos 2015 Perşembe 06:28
  20 Ağustos 2015 Perşembe 14:01
 • saat 24'ten fazlaysa gün şeklinde tersiyse saat şeklinde yazacak.
  20 Ağustos 2015 Perşembe 14:02