none
ReleaseCapture(); SendMessage(Handle, 0x112, 0xf012, 0); kodlarını anlamak istiyorum RRS feed

 • Soru

 • Arkadaşlar merhaba. Panel ile formu hareket ettirme konusunda araştırdığımda aşağıdaki kodları yazıyorlar. Ancak açıklamasını vermiyorlar. Kodlar şöyle:

  [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "ReleaseCapture")]
  private extern static void ReleaseCapture();

  [DllImport("user32.DLL", EntryPoint = "SendMessage")]
  private extern static void SendMessage(System.IntPtr hWnd, int wMsg, int wParam, int lParam);

  Şimdi şu kodları genel olarak tanımlıyor sonra panelin MouseDown olayına aşağıdaki kodları yazıyorlar.

  ReleaseCapture();
  SendMessage(Handle, 0x112, 0xf012, 0);

  Kod çalışıyor ancak yazılan değerlerin ne olduğunu anlamıyorum. Yazdığım kodları açıklarsanız çok sevinirim.

  15 Ocak 2022 Cumartesi 20:17

Tüm Yanıtlar