none
Sanal Pos entegrasyonu RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

  Teb Sanal Pos u kullanıyorum.

  lderValues.Append("&firmaadi=" + HttpUtility.UrlEncode("xxxx"));
        builderValues.Append("&storetype="+ HttpUtility.UrlEncode("3d_pay_hosting"));
        ASCIIEncoding encoding = new ASCIIEncoding();
        string postData = builderValues.ToString();
        // Prepare web request...
        string postUrl = "https://sanalpos.teb.com.tr/servlet/est3Dgate";
        HttpWebRequest req1 = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(postUrl);
  
        //Set values for the request back
        req1.Method = "POST";
        req1.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
        byte[] param = Request.BinaryRead(HttpContext.Current.Request.ContentLength);
        string strRequest = Encoding.ASCII.GetString(param);
        string ipnPost = strRequest;
        strRequest += builderValues.ToString();
        req1.ContentLength = strRequest.Length;
  
        //for proxy
        //WebProxy proxy = new WebProxy(new Uri("http://url:port#"));
        //req.Proxy = proxy;
  
        //Send the request to PayPal and get the response
        StreamWriter streamOut = new StreamWriter(req1.GetRequestStream(),
                     System.Text.Encoding.ASCII);
        streamOut.Write(strRequest);
        streamOut.Close();
  
        StreamReader streamIn = new StreamReader(req1.GetResponse().GetResponseStream(), Encoding.ASCII);
        string strResponse = streamIn.ReadToEnd();
        streamIn.Close();

  strResponse HTML döndürüyor ödeme sayfası bilgisi olanlar yardım edebilirmi 

  Response.Write(strResponse);

  bu şekilde yaptığımda olmuyor yani ödeme almıyor http://localhost:55035/fim/est3Dgate böyle bir url gitmeye çalışıyor..

  16 Mayıs 2014 Cuma 18:17

Yanıtlar

 • Teb için geri dönüş url'ide belirtmen gerekiyor. Bunu senden banka isteyecek. Ayrıca sayfalarınıda kontrol edecekler.

  Html Tarafı

  <head runat="server">
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <%
      String xokUrl = "BasariliysaGidecegiSayfa";
      String xfailUrl = "BasarisizSayfa";
      String xokUserID = "KullanıcıID";
      String xokUserName = "KullaniciAdi";
      String xtaksit = "TaksitSayisi";
      String xclientId = "BankaClientID";
      String xamount = "ToplamCekilecekMiktar"
      String xoid = "";
      String xrnd = "RandomSayi";
      String storekey = "BankaApi3dStoreKey";
      String typeval = "Auth";
      String hashstr = xclientId + xoid + xamount + xokUrl + xfailUrl + typeval + xtaksit + xrnd + storekey;
  
      System.Security.Cryptography.SHA1 sha = new System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider();
      byte[] hashbytes = System.Text.Encoding.GetEncoding("ISO-8859-9").GetBytes(hashstr);
      byte[] inputbytes = sha.ComputeHash(hashbytes);
      String xhash = Convert.ToBase64String(inputbytes);
  
      pan.Value = "KartNo";
      cv2.Value = "GuvenlikKodu";
      Ecom_Payment_Card_ExpDate_Year.Value = "SonKullanmaTarihYil";
      Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month.Value = "SonKullanmaTarihAy";
      cardType.Value = "2";  
    
    %>
  
    <form id="myform" action="https://sanalpos.teb.com.tr/servlet/est3dgate" method="post">
      <div>
        <input name="pan" id="pan" style="width: 94px" type="hidden" runat="server" />
        <input runat="server" id="cv2" name="cv2" style="width: 94px" type="hidden" />
        <input runat="server" id="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Year" name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Year" style="width: 94px" type="hidden" />
        <input runat="server" id="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month" name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month" style="width: 94px" type="hidden" />
        <input runat="server" id="cardType" name="cardType" style="width: 94px" type="hidden" />
        <input name="clientid" style="width: 94px" type="hidden" value="<%=xclientId%>" />
        <input name="amount" style="width: 92px" type="hidden" value="<%=xamount%>" />
        <input name="oid" style="width: 83px" type="hidden" value="<%=xoid%>" />
        <input name="okUrl" style="width: 92px" type="hidden" value="<%=xokUrl%>" />
        <input name="failUrl" style="width: 76px" type="hidden" value="<%=xfailUrl%>" />
        <input name="rnd" style="width: 74px" type="hidden" value="<%=xrnd%>" />
        <input name="hash" style="width: 85px" type="hidden" value="<%=xhash%>" />
        <input name="storetype" style="width: 51px" type="hidden" value="3d" />
        <input name="lang" style="width: 63px" type="hidden" value="tr" />
        <input name="UserId" style="width: 92px" type="hidden" value="<%=xokUserID%>" />
        <input name="taksit" type="hidden" value="<%=xtaksit%>" />
        <input name="UserName" style="width: 92px" type="hidden" value="<%=xokUserName%>" />
        <input name="islemtipi" style="width: 92px" type="hidden" value="<%=typeval%>" />
        <input type="hidden" name="currency" value="949" />
        <br />
      </div>
    </form>
    <script type="">document.getElementById('myform').submit();</script>
  
  
  </body>
  </html>

  Bu sadece post sayfası. Ben sana yardımcı olması açısından verdim. Geri dönüş sayfalarında ise farklı metotlar var. Bankadan döküman istemelisin. Geri dönüşlerde sayfa bir daha post edilip sana tekrar sonuç döndürüyor.


  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft urunleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ucretsiz sunmaktadır. Bu icerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk ustlenildiği anlamına gelmez. Bana Ulaşmak İçin: Mail Gönder


  17 Mayıs 2014 Cumartesi 10:31
  Moderatör