none
Datagridden Şartlı veri toplama RRS feed

 • Genel Tartışma

 • int Topla = 0;
              for (int i = 0; i < GridViewUrunListe.Rows.Count; ++i)
              {
                  Topla += Convert.ToInt32(GridViewUrunListe.Rows[i].Cells[6].Value);
              }
              label6.Text = Convert.ToString(Topla);//çalıştır
          }

  ben textboxa masa1 yazdığım zamann datagridde masa 1 olanların ucretlerını toplayıp texboxa yazmasını ıstıyorum nasıl yapabılırım

  26 Nisan 2020 Pazar 14:42

Tüm Yanıtlar

 • textBox2.Text = (GridViewUrunListe.dataSource as IEnumerable<Tip>).Where(p=> p.masa1yazanalanınadı == textBox1.Text).Sum(p => p.ücretalanı).ToString("c2");


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  26 Nisan 2020 Pazar 14:48
  Moderatör