none
Resim upload sorunu, upoad ediyor ama resimdeboşluk bırakıyor RRS feed

 • Genel Tartışma

 • resim upload kodlarında oranda bir sıkıntı var

  mesela resim 800x600 px olsun 800e 800 beyaz çerceveye oturtuyor ustten alttan boşluk kalıyor. örneğin 600 pixel. yüklediğimde  altta üstte beyaz boşluk bırakıyor. 800 indexliyor oranu değiştirebiliyorum ama  boyu ene orantilamıyor 800 se 800 ustten altan boşluk veriyor ben en boy orantılasın beyaz boşluk olmasın istiyorum


             Degerler.resimyukle(new System.Drawing.Bitmap(postedFile.InputStream), dosyaismi, "150/", 150);
             Degerler.resimyukle(new System.Drawing.Bitmap(postedFile.InputStream), dosyaismi, "800/", 800);


  resim upload  kodları

  <%@ WebHandler Language="C#" Class="Upload" %>
  
  using System;
  using System.Web;
  using System.IO;
  using System.Data.SqlClient;
   
   
  
  
  public class Upload : IHttpHandler
  {
    
    Fonksiyon fn=new Fonksiyon ();
    Fonksiyon system1 = new Fonksiyon();
     
    
    public void ProcessRequest(HttpContext context)
    {
      context.Response.ContentType = "text/plain";
      context.Response.Expires = -1;
      try
      {
  
        HttpPostedFile postedFile = context.Request.Files["Filedata"]; // dosyamızı alıyoruz
        //string dosya = context.Request["folder"]; // dosyanın yükleneceğin klasör
        //postedFile.SaveAs(HttpContext.Current.Server.MapPath(dosya + postedFile.FileName)); // dosyalar yüklenir
  
        string dosyaismi = postedFile.FileName;
  
        bool resvermi = true;
        do
        {
          if (File.Exists(Degerler.HaberresimyuklemeYolu + "800/" + dosyaismi)|| File.Exists(Degerler.HaberresimyuklemeYolu + "150/" + dosyaismi))
          {
            dosyaismi = Degerler.Sayim()+dosyaismi ;
            resvermi = true;
          }
          else
          {
            resvermi = false;
          }
  
        }
        while (resvermi);
  
  
        Degerler.resimyukle(new System.Drawing.Bitmap(postedFile.InputStream), dosyaismi, "150/", 150);
        Degerler.resimyukle(new System.Drawing.Bitmap(postedFile.InputStream), dosyaismi, "800/", 800);
  
  
        SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into sayfageciciresim(resim,SayfaId) values('" + dosyaismi + "','" + context.Request["GelenID"] + "')", fn.baglan());
       
        
        cmd.ExecuteNonQuery();
        
        
               
      }
      catch
      {
      }
      finally
      {
        context.Response.Write("Dosya yüklendi");
        context.Response.StatusCode = 200;
      }
      // baglanti.Close();
      
    }
  
    public bool IsReusable
    {
      get
      {
        return false;
      }
    }
  }

  Bude Deger. class oranların olduğu kod.

  public class Degerler
  {
    public Degerler()
    {
    }
    public static string HaberresimyuklemeYolu = @"E:\travel\HaberResimleri\";
    
    
    public static string Sayim()
    {
  
      int hane;
      string sonuc, sayi;
      Random rasgele = new Random();
      sonuc = rasgele.Next(1, 9).ToString();// 0 dan baÅŸlayamaz
      hane = 8;
  
      while (hane > 1)
      {
        sayi = rasgele.Next(0, 9).ToString();
        if (sonuc.IndexOf(sayi) == -1)
        {
          sonuc += sayi;
          hane -= 1;
        }
  
      }
      return sonuc;
  
  
    }
  
  
  
    public static void resimyukle(Bitmap resim, string resimad, string kopyalanacakyer, int boyut)
    {
  
  
      // Get the Bitmaps and a Graphics object 
      // for the destination Bitmap. 
      Bitmap fr_bm = resim;
  
      double ResimYukseklik = fr_bm.Height;
  
      double ResimUzunluk = fr_bm.Width;
  
      int sabit = boyut;
  
      double oran = 0;
  
      if (ResimUzunluk >= ResimYukseklik && ResimUzunluk >= sabit)
      {
  
        oran = ResimUzunluk / ResimYukseklik;
  
        ResimUzunluk = sabit;
  
        ResimYukseklik = sabit / oran;
  
  
      }
  
      else if (ResimYukseklik >= ResimUzunluk && ResimYukseklik >= sabit)
      {
  
        oran = ResimYukseklik / ResimUzunluk;
  
        ResimYukseklik = sabit;
  
        ResimUzunluk = sabit / oran;
  
      }
  
      int height = Convert.ToInt32(ResimYukseklik);
      int width = Convert.ToInt32(ResimUzunluk);
  
      Size newSize = new Size(width, height);
      fr_bm = new Bitmap(fr_bm, newSize);
      Bitmap to_bm = new Bitmap(sabit, sabit);
      Graphics gr = Graphics.FromImage(to_bm);
  
      int x = (width - sabit) / 2;
      int Y = (height - sabit) / 2;
      SolidBrush firca = new SolidBrush(Color.FromArgb(255, 255, 255, 255));
  
      gr.FillRectangle(firca, 0, 0, sabit, sabit);
  
  
      // Get source and destination rectangles. 
  
      Rectangle fr_rect = new Rectangle(x, Y, sabit, sabit);
      Rectangle to_rect = new Rectangle(0, 0, sabit, sabit);
  
      // Draw from the source to the destination. 
      gr.DrawImage(fr_bm, to_rect, fr_rect, GraphicsUnit.Pixel);
      // gr.DrawRectangle(Pens.DimGray, 0, 0, sabit - 1, sabit - 1);
  
      gr.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;
  
  
      to_bm.Save(Degerler.HaberresimyuklemeYolu + kopyalanacakyer + resimad);
  
  
  
  
  
    }
  
  
  }  11 Temmuz 2016 Pazartesi 20:00

Tüm Yanıtlar