none
C# Webcam'dan Görüntü Alma RRS feed

 • Soru

 • Merhaba, webcamdan görüntü almam gerekiyor ama herhangi bir kütüphaneye ihtiyacım yokmuş(Hocamız öyle söyledi). Kütüphaneye ihtiyaç olmadan nasıl görüntü alabilirim?
  26 Şubat 2018 Pazartesi 09:32

Yanıtlar

 • Dışarıdan bir kütüphaneye ihtiyaç olmayabilir.

  Windows işletim sisteminin kütüphanelerine ihtiyaç var. (user32.dll, avicap32.dll, GDI32.dll)

  Bu sınıfı kullanabilirsiniz...

      class Camera
      {
        #region api
        static int WS_CHILD = 0x40000000;
        int WS_VISIBLE = 0x10000000;
        //short SWP_NOMOVE = 0x2;
        //short SWP_NOZORDER = 0x4;
        static short WM_USER = 0x400;
        int WM_CAP_DRIVER_CONNECT = WM_USER + 10;
        int WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT = WM_USER + 11;
        int WM_CAP_SET_VIDEOFORMAT = WM_USER + 45;
        int WM_CAP_SET_PREVIEW = WM_USER + 50;
        int WM_CAP_SET_PREVIEWRATE = WM_USER + 52;
        //long WM_CAP_GET_FRAME = 1084;
        //long WM_CAP_COPY = 1054;
        static long WM_CAP_START = WM_USER;
        long WM_CAP_STOP = (WM_CAP_START + 68);
        long WM_CAP_SEQUENCE = (WM_CAP_START + 62);
        long WM_CAP_SET_SEQUENCE_SETUP = (WM_CAP_START + 64);
        long WM_CAP_FILE_SET_CAPTURE_FILEA = (WM_CAP_START + 20);
        [DllImport("user32.dll")]
        private static extern int SendMessage(int hwnd, int wMsg, short wParam, string lParam);
        [DllImport("avicap32.dll")]
        private static extern int capCreateCaptureWindowA(string lpszWindowName, int dwStyle, int x, int y, int nWidth, short nHeight, int hWndParent, int nID);
        [DllImport("avicap32.dll")]
        private static extern bool capGetDriverDescriptionA(short wDriver, string lpszName, int cbName, string lpszVer, int cbVer);
        [DllImport("GDI32.dll")]
        private static extern bool BitBlt(IntPtr hdcDest, int nXDest, int nYDest, int nWidth, int nHeight, IntPtr hdcSrc, int nXSrc, int nYSrc, UInt32 dwRop);
        #endregion
  
        #region properties
        private string iDevice;
        private int hHwnd;
        private int lwndC;
        public bool iRunning;
        private int CamFrameRate = 15;
        private int OutputHeight = 240;
        private int OutputWidth = 360;
        public int FPS
        {
          get
          {
            return 1000 / CamFrameRate;
          }
        }
        #endregion
  
        #region functions
        public Camera()
        {
        }
        public void resetCam()
        {
          if (iRunning)
          {
            closeCam();
            if (!setCam())
              MessageBox.Show("Kamera ayarlarında bir hata oluştu.");
          }
        }
        public void initCam(int parentH)
        {
          if (iRunning)
            MessageBox.Show("Kamera zaten çalışıyor.");
          else hHwnd = capCreateCaptureWindowA(iDevice, (WS_VISIBLE | WS_CHILD), 0, 0, OutputWidth, (short)OutputHeight, parentH, 0);
          if (!setCam())
            MessageBox.Show("Kamera hata verdi.");
        }
        public void setFrameRate(long iRate)
        {
          CamFrameRate = (int)(1000 / iRate);
          resetCam();
        }
        private bool setCam()
        {
          if (SendMessage(hHwnd, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, 0, 0.ToString()) == 1)
          {
            SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, (short)CamFrameRate, 0.ToString());
            SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEW, 1, 0.ToString());
            iRunning = true;
            return true;
          }
          else
          {
            iRunning = false;
            return false;
          }
        }
        public bool closeCam()
        {
          if (iRunning)
          {
            iRunning = false;
            return SendMessage(hHwnd, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, 0, 0.ToString()) == 0;
          }
          else return true;
        }
        public Bitmap copyFrame(PictureBox src, RectangleF rect)
        {
          if (iRunning)
          {
            Graphics srcPic = src.CreateGraphics();
            Bitmap srcBmp = new Bitmap(src.Width, src.Height, srcPic);
            Graphics srcMem = Graphics.FromImage(srcBmp);
            IntPtr HDC1 = srcPic.GetHdc();
            IntPtr HDC2 = srcMem.GetHdc();
            BitBlt(HDC2, 0, 0, (int)rect.Width, (int)rect.Height, HDC1, (int)rect.X, (int)rect.Y, 13369376);
            srcPic.ReleaseHdc(HDC1);
            srcMem.ReleaseHdc(HDC2);
            srcPic.Dispose();
            srcMem.Dispose();
            return (Bitmap)(srcBmp.Clone());
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Kamera çalışmıyor!");
            return null;
          }
        }
        #endregion
      }
  


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  26 Şubat 2018 Pazartesi 10:09

Tüm Yanıtlar

 • Dışarıdan bir kütüphaneye ihtiyaç olmayabilir.

  Windows işletim sisteminin kütüphanelerine ihtiyaç var. (user32.dll, avicap32.dll, GDI32.dll)

  Bu sınıfı kullanabilirsiniz...

      class Camera
      {
        #region api
        static int WS_CHILD = 0x40000000;
        int WS_VISIBLE = 0x10000000;
        //short SWP_NOMOVE = 0x2;
        //short SWP_NOZORDER = 0x4;
        static short WM_USER = 0x400;
        int WM_CAP_DRIVER_CONNECT = WM_USER + 10;
        int WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT = WM_USER + 11;
        int WM_CAP_SET_VIDEOFORMAT = WM_USER + 45;
        int WM_CAP_SET_PREVIEW = WM_USER + 50;
        int WM_CAP_SET_PREVIEWRATE = WM_USER + 52;
        //long WM_CAP_GET_FRAME = 1084;
        //long WM_CAP_COPY = 1054;
        static long WM_CAP_START = WM_USER;
        long WM_CAP_STOP = (WM_CAP_START + 68);
        long WM_CAP_SEQUENCE = (WM_CAP_START + 62);
        long WM_CAP_SET_SEQUENCE_SETUP = (WM_CAP_START + 64);
        long WM_CAP_FILE_SET_CAPTURE_FILEA = (WM_CAP_START + 20);
        [DllImport("user32.dll")]
        private static extern int SendMessage(int hwnd, int wMsg, short wParam, string lParam);
        [DllImport("avicap32.dll")]
        private static extern int capCreateCaptureWindowA(string lpszWindowName, int dwStyle, int x, int y, int nWidth, short nHeight, int hWndParent, int nID);
        [DllImport("avicap32.dll")]
        private static extern bool capGetDriverDescriptionA(short wDriver, string lpszName, int cbName, string lpszVer, int cbVer);
        [DllImport("GDI32.dll")]
        private static extern bool BitBlt(IntPtr hdcDest, int nXDest, int nYDest, int nWidth, int nHeight, IntPtr hdcSrc, int nXSrc, int nYSrc, UInt32 dwRop);
        #endregion
  
        #region properties
        private string iDevice;
        private int hHwnd;
        private int lwndC;
        public bool iRunning;
        private int CamFrameRate = 15;
        private int OutputHeight = 240;
        private int OutputWidth = 360;
        public int FPS
        {
          get
          {
            return 1000 / CamFrameRate;
          }
        }
        #endregion
  
        #region functions
        public Camera()
        {
        }
        public void resetCam()
        {
          if (iRunning)
          {
            closeCam();
            if (!setCam())
              MessageBox.Show("Kamera ayarlarında bir hata oluştu.");
          }
        }
        public void initCam(int parentH)
        {
          if (iRunning)
            MessageBox.Show("Kamera zaten çalışıyor.");
          else hHwnd = capCreateCaptureWindowA(iDevice, (WS_VISIBLE | WS_CHILD), 0, 0, OutputWidth, (short)OutputHeight, parentH, 0);
          if (!setCam())
            MessageBox.Show("Kamera hata verdi.");
        }
        public void setFrameRate(long iRate)
        {
          CamFrameRate = (int)(1000 / iRate);
          resetCam();
        }
        private bool setCam()
        {
          if (SendMessage(hHwnd, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, 0, 0.ToString()) == 1)
          {
            SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, (short)CamFrameRate, 0.ToString());
            SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEW, 1, 0.ToString());
            iRunning = true;
            return true;
          }
          else
          {
            iRunning = false;
            return false;
          }
        }
        public bool closeCam()
        {
          if (iRunning)
          {
            iRunning = false;
            return SendMessage(hHwnd, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, 0, 0.ToString()) == 0;
          }
          else return true;
        }
        public Bitmap copyFrame(PictureBox src, RectangleF rect)
        {
          if (iRunning)
          {
            Graphics srcPic = src.CreateGraphics();
            Bitmap srcBmp = new Bitmap(src.Width, src.Height, srcPic);
            Graphics srcMem = Graphics.FromImage(srcBmp);
            IntPtr HDC1 = srcPic.GetHdc();
            IntPtr HDC2 = srcMem.GetHdc();
            BitBlt(HDC2, 0, 0, (int)rect.Width, (int)rect.Height, HDC1, (int)rect.X, (int)rect.Y, 13369376);
            srcPic.ReleaseHdc(HDC1);
            srcMem.ReleaseHdc(HDC2);
            srcPic.Dispose();
            srcMem.Dispose();
            return (Bitmap)(srcBmp.Clone());
          }
          else
          {
            MessageBox.Show("Kamera çalışmıyor!");
            return null;
          }
        }
        #endregion
      }
  


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  26 Şubat 2018 Pazartesi 10:09
 • Bu sınıfı kullanabilmek için formunuza bir PictureBox ekleyin. Genişliği 360 ve yüksekliği 240 olsun.

  Camera cam = new Camera();
  cam.initCam((int)pictureBox1.Handle);
  

  Başarılar...


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  26 Şubat 2018 Pazartesi 10:16