none
4 adet fileuploadım var ama seçili olmayanada resim yolu atıyor sebebi ne olabilir? RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba başlıkta kısaca anlattım bir sayfamda 4 adet resim yüklemek için file upload kullanıyorum aa seçili olmyanlarada resim yolu atıyor bu sebebten sayfada öyle bir resim olmadığı için hata veriyor

  iff else ile kontrol ettiriyorum ama resim yolu olduğu için ve resim olmadığı için hatalı gösteriyor.

  bunu nasıl önlerim seçili değilse resim yolu göstermesin yada sunucuda o yolda resim yoksa hatalı gözükmesin yada boş göstersin istiyorum

  resim upload olan sayfam

    protected void btnEkle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string resimadi = "";
      string resimadi2 = "";
      string resimadi3 = "";
      string resimadi4 = "";
  
      string uzanti = "";
  
      if (fuResim.HasFile)
      {
        uzanti = Path.GetExtension(fuResim.PostedFile.FileName);
        resimadi = Ayarlar.UrlSeo(txtBaslik.Text) + Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 6) + "_urunu_" + DateTime.Now.Day + uzanti;
        resimadi2 = Ayarlar.UrlSeo(txtBaslik.Text) + Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 6) + "_urunu_" + DateTime.Now.Day + uzanti;
        resimadi3 = Ayarlar.UrlSeo(txtBaslik.Text) + Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 6) + "_urunu_" + DateTime.Now.Day + uzanti;
        resimadi4 = Ayarlar.UrlSeo(txtBaslik.Text) + Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 6) + "_urunu_" + DateTime.Now.Day + uzanti;
        fuResim.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
  
        int Donusturme = 800;
  
        Bitmap bmp = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme;
            ResYukseklik = Donusturme / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi));
          }
  
        }
  
  
  
  
  //////////////////
   Donusturme = 290;
  
        bmp = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme;
            ResYukseklik = Donusturme / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/290/" + resimadi));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/290/" + resimadi));
          }
        }
  ///////////////////
  
  
  
  
  
        Donusturme = 110;
  
        bmp = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme;
            ResYukseklik = Donusturme / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/110/" + resimadi));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/110/" + resimadi));
          }
        }
  
        Donusturme = 800;
  
        bmp = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme;
            ResYukseklik = Donusturme / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi));
          }
  
        }
  
        FileInfo fiSahte = new FileInfo(Server.MapPath("../Resimleri/Sahte" + uzanti));
        fiSahte.Delete();
      }
  
      if (fuResim2.HasFile)
      {
        uzanti = Path.GetExtension(fuResim2.PostedFile.FileName);
        resimadi2 = Ayarlar.UrlSeo(txtBaslik.Text) + Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 6) + "_urunu_" + DateTime.Now.Day + uzanti;
        fuResim2.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
  
        int Donusturme2 = 800;
  
        Bitmap bmp2 = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp2)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme2)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme2;
            ResYukseklik = Donusturme2 / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi2));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp2.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim2.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi2));
          }
  
        }
  
  
        //////////////////
        Donusturme2 = 290;
  
        bmp2 = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp2)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme2)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme2;
            ResYukseklik = Donusturme2 / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/290/" + resimadi2));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp2.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim2.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/290/" + resimadi2));
          }
  
        }
        ///////////////////
  
  
        Donusturme2 = 110;
  
        bmp2 = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp2)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme2)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme2;
            ResYukseklik = Donusturme2 / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/110/" + resimadi2));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp2.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim2.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/110/" + resimadi2));
          }
  
        }
  
        Donusturme2 = 800;
  
        bmp2 = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp2)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme2)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme2;
            ResYukseklik = Donusturme2 / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi2));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp2.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim2.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi2));
          }
  
        }
        FileInfo fisahte2 = new FileInfo(Server.MapPath("../Resimleri/Sahte" + uzanti));
        fisahte2.Delete();
      }
  
      if (fuResim3.HasFile)
      {
        uzanti = Path.GetExtension(fuResim3.PostedFile.FileName);
        resimadi3 = Ayarlar.UrlSeo(txtBaslik.Text) + Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 6) + "_urunu_" + DateTime.Now.Day + uzanti;
        fuResim3.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
  
        int Donusturme3 = 800;
  
        Bitmap bmp3 = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp3)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme3)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme3;
            ResYukseklik = Donusturme3 / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi3));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp3.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim3.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi3));
          }
  
        }
  
        ////////////////
        Donusturme3 = 290;
  
        bmp3 = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp3)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme3)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme3;
            ResYukseklik = Donusturme3 / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/290/" + resimadi3));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp3.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim3.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/290/" + resimadi3));
          }
  
        }
  
  
  
        ////////////////
  
        Donusturme3 = 110;
  
        bmp3 = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp3)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme3)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme3;
            ResYukseklik = Donusturme3 / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/110/" + resimadi3));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp3.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim3.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/110/" + resimadi3));
          }
  
        }
  
  
  
        Donusturme3 = 800;
  
        bmp3 = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp3)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme3)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme3;
            ResYukseklik = Donusturme3 / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi3));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp3.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim3.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi3));
          }
  
        }
        FileInfo fisahte3 = new FileInfo(Server.MapPath("../Resimleri/Sahte" + uzanti));
        fisahte3.Delete();
  
      }
  
      if (fuResim4.HasFile)
      {
        uzanti = Path.GetExtension(fuResim4.PostedFile.FileName);
        resimadi4 = Ayarlar.UrlSeo(txtBaslik.Text) + Guid.NewGuid().ToString().Substring(0, 6) + "_urunu_" + DateTime.Now.Day + uzanti;
        fuResim4.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
  
        int Donusturme4 = 800;
  
        Bitmap bmp4 = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp4)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme4)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme4;
            ResYukseklik = Donusturme4 / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi4));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp4.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim4.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi4));
          }
  
        }
        ///////////////////////
  
  
        Donusturme4 = 290;
  
        bmp4 = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp4)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme4)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme4;
            ResYukseklik = Donusturme4 / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/290/" + resimadi4));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp4.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim4.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/290/" + resimadi4));
          }
  
        }
        //////////////////////
        Donusturme4 = 110;
  
        bmp4 = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp4)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme4)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme4;
            ResYukseklik = Donusturme4 / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/110/" + resimadi4));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp4.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim4.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/110/" + resimadi4));
          }
  
        }
        Donusturme4 = 800;
  
        bmp4 = new Bitmap(Server.MapPath("../Resimleri/sahte" + uzanti));
        using (Bitmap OrjinalResim = bmp4)
        {
          double ResYukseklik = OrjinalResim.Height;
          double ResGenislik = OrjinalResim.Width;
          double oran = 0;
  
          if (ResGenislik >= Donusturme4)
          {
            oran = ResGenislik / ResYukseklik;
            ResGenislik = Donusturme4;
            ResYukseklik = Donusturme4 / oran;
  
            Size yenidegerler = new Size(Convert.ToInt32(ResGenislik), Convert.ToInt32(ResYukseklik));
  
            Bitmap yeniresim = new Bitmap(OrjinalResim, yenidegerler);
            yeniresim.Save(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi4));
  
            yeniresim.Dispose();
            OrjinalResim.Dispose();
            bmp4.Dispose();
          }
          else
          {
            fuResim4.SaveAs(Server.MapPath("../Resimleri/800/" + resimadi4));
          }
  
        }
        FileInfo fisahte4 = new FileInfo(Server.MapPath("../Resimleri/Sahte" + uzanti));
        fisahte4.Delete();
      }
  
     
  
      

  17 Ekim 2016 Pazartesi 12:29

Tüm Yanıtlar

 • Fileupload'ların isimleri hepsi aynımı kodlarda göremedim 
  17 Ekim 2016 Pazartesi 13:31
 • hayır hepsi ayrı ayrı

  fuResim1
  fuResim2
  fuResim3
  fuResim4 kodlarda yazıyor

  17 Ekim 2016 Pazartesi 17:59
 • siz eğer aynı yolu kayıt edşiyor dşye anladıysanız öyle değil misal seçili olanda baslik_as76576_17.jpg diye kayıt yapıyorsa seçilmesede onada aynısının rasgele sayısını üretiyor baslik_de657d6_17.jpg yani seçilmiş resim varmışçasına 098909_jpg diye kayıt yapıyor ama öyle bir resim yok

  • Düzenleyen Hanzalar 17 Ekim 2016 Pazartesi 18:14
  17 Ekim 2016 Pazartesi 18:01
 • Kusura bakmayın ama bu kadar kod yazacağınıza

  1. seçili olup olmadığını nerde kontrol ediyorsunuz?

  2. Resim yolu ile dosya ismini nerde birleştiriyorsunuz?

  sadece bu iki kısmı atsanız. Kodu gördükçe kendi kendime "kim inceleyecek?" diyorum.


  http://pgnchess.com
  http://dergikapaklari.com

  17 Ekim 2016 Pazartesi 18:30