none
Text'e girilen kelimeyi gridview içerisinde aratma RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba, 

  Eğer textbox'n içerisine girilen kelime grid view içerisinde yoksa uyarı vermesini istiyorum. 

  if{textbox1.Text!= (????)}

  ???? alana gridview'in içerinde bulunan verileri nasıl karsılastırabilirim?  
                  
  17 Haziran 2013 Pazartesi 14:33

Tüm Yanıtlar

 • gridview de aramak yerine gridview'in datasource içinde aramalısınız. Adı üstünde veri kaynağı. Sizde aramanızı kaynakta yapın örnek;

  if(dataSource.Where(p=>p.Alan1.Contains(textBox1.Text).Count()==0)
  {
  }  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC


  17 Haziran 2013 Pazartesi 16:56
  Moderatör
 • Cevabınız için çok teşekkür ederim fakat bende hata veriyor.

  if (GridView1.Where(p => p.Firma.Contains(text1.Text).Count() == 0)) bu sekilde düzenledim ve bu hatayı aldm.  :/

  Error 1 'System.Web.UI.WebControls.GridView', 'Where' için bir tanım içermiyor ve 'System.Web.UI.WebControls.GridView' türünde bir ilk bağımsız değişken kabul eden hiçbir 'Where' genişletme yöntemi bulunamadı (bir kullanma yönergeniz veya derleme başvurunuz eksik olabilir mi?)
  18 Haziran 2013 Salı 07:08
 • GridView1 IEnumerable değilki, içinde linq çalıştırasınız. GridView1 in datasource una ne atadıysanız onu kullanmalısınız. GridView sadece veriyi gösterme aracıdır. Aynı insanların monitörü bilgisayar sanması gibi. 

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  18 Haziran 2013 Salı 07:50
  Moderatör

 •     void doldur()
      {
          OleDbDataAdapter cmd = new OleDbDataAdapter("select Firma from islemler where (Firma like '%" + text1.Text + "%') , baglan);
          dt1 = new DataTable();
          cmd.Fill(dt1);
          GridView1.DataSource = dt1;
          GridView1.DataBind();

      }

  Hocam ben yapmak istediğimi anlataym size. Text'e girilen verinin olması durumunda grid de gözükmesini sağlıyorum. Fakat veri içerisinde yoksa nasıl uyarı vermesini sağlayabilirim?

  18 Haziran 2013 Salı 08:05