none
Bolge Kolonu gelmeli RRS feed

 • Soru

 •    SELECT   
  TRT_KANTAR,SUM(TRT_NET_TRTM) netTartim, SUM(TRT_FIRE) fire
  , SUM(TRT_FIRE_MIKTAR) fireMiktar, SUM(TRT_DGS) seker1, SUM(TRT_DGS_SEKER) seker2
  ,isnull((select SUM(TRT_NET_TRTM) from FC_TARTIM_14 
  where TRT_KANTAR=m1.TRT_KANTAR 
  and convert(date,TRT_SON_TRH)= convert(date, getdate())
  ),0)  gunlukTartim
  ,(select SUM(TRT_NET_TRTM) from FC_TARTIM_14 
  where TRT_KANTAR=m1.TRT_KANTAR ) genelTartim
  ,isnull((select sum(CARI_TAHH) from FC_CARI_14 where CARI_KANTAR=m1.TRT_KANTAR ),0) cariTah
  FROM FC_TARTIM_14 m1


  group by TRT_KANTAR

  order by  TRT_KANTAR

  Arkadaşlar yukarıdaki kod normal çalışıyor. Yalnız ben en başına başka bir tablodan Bölge kolonu da gelecek. Bunu nasıl yapabilirim. Birde date yerine sabah 7 akşam 7 arasındaki kayıtları getirmesini istiyorum. Yardımlarınızı bekliyorum.

   
  11 Ekim 2014 Cumartesi 14:37

Yanıtlar

 • ..

  FROM FC_TARTIM_14 m1
  JOIN <tablonuz> t1 ON m1.<saha> = t1.<saha>
  WHERE datepart(hh,TRT_SON_TRH) BETWEEN 7 and 18  -- 19:00:00 sorguya dahil olmayacak
  ..

  datepart'ın alternatifi

  convert(varchar(12),convert(time,TRT_SON_TRH)) BETWEEN '07:00:00.000' and '19:00:00.000'

  12 Ekim 2014 Pazar 08:37

Tüm Yanıtlar

 • Arkadaşlar bilgisi olan yokmu..çok memnun olurum.
  11 Ekim 2014 Cumartesi 15:17
 • ..

  FROM FC_TARTIM_14 m1
  JOIN <tablonuz> t1 ON m1.<saha> = t1.<saha>
  WHERE datepart(hh,TRT_SON_TRH) BETWEEN 7 and 18  -- 19:00:00 sorguya dahil olmayacak
  ..

  datepart'ın alternatifi

  convert(varchar(12),convert(time,TRT_SON_TRH)) BETWEEN '07:00:00.000' and '19:00:00.000'

  12 Ekim 2014 Pazar 08:37
 • FROM FC_TARTIM_14 m1 JOIN FC_CARI_14 as f on m1.TRT_KANTAR = f.CARIID

  Bu şekilde yaptım.Aşağıdaki hatayı alıyorum.

  Conversion failed when converting the nvarchar value 'FABRİKA' to data type int.

  12 Ekim 2014 Pazar 08:50
 • FC_TARTIM_14 tablosunda TRT_KANKAR nvarchar tipinde

  FC_CARI_14 tablosunda CARRID ise int, JOIN için yanlış alanlar kanımca. Hata tip uyuşmazlığı nedeniyle oluşuyor

  12 Ekim 2014 Pazar 12:05
 • Select * from FC_TARTIM_14 fc 
  INNER JOIN FC_CARI_14 as c on c.CARIID = fc.TARTIMID

  Bu şekilde yazdım. Yine olmadı.Kayıtlar boş geliyor.Tablolarda foreing key yok ondan olabilir mi? Birde sadece Carı_id deki bölge kolonu almak istiyorum.

  12 Ekim 2014 Pazar 12:28
 • FC_TARTIM_14 tablosunda CariID kolonu var mı?, Eğer yoksa başka bir kolondaki bilgi ile CariID bilgisi olan diğer bir tablo üzerinden bağlantı sağlanabilir

  FC_TARTIM_14   .....

       <diğer_tablo>     ......  CariID

              FC_CARI_14     CariID

  13 Ekim 2014 Pazartesi 07:02