none
Damganın Yerini Belirleme RRS feed

 • Soru

 • Belirlenen dosyada ne kadar damga(resim) varsa pdf'ye getiriyorum fakat pdfte gelen damgalar üst üste biniyor bunu nasıl çözebilirim. for döngüsünü yanlış koydum ama çözemedim yardımcı olabilir misiniz

   private void damga(string resimdosyası, string dosyayolu)
      {
  
  
        byte[] bytes = File.ReadAllBytes(dosyayolu);
  
        PdfContentByte waterMark;
  
        using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
        {
          PdfReader reader = new PdfReader(bytes);
          using (PdfStamper stamper = new PdfStamper(reader, stream))
          {
  
            int sayfa = reader.NumberOfPages;
            for (int i = 1; i <= sayfa; i++)
            {
              waterMark = stamper.GetUnderContent(i);
              string[] files = Directory.GetFiles(resimdosyası);
              foreach (string file in files)
              {
                int imzasayisi = files.Length;
                for (int imza = 1; imza <= imzasayisi; imza++)
                {
                
  
                var resim = iTextSharp.text.Image.GetInstance("C://Users//tufanc//source//repos//PdfStamp//PdfStamp//stampimage//" + Path.GetFileName(file)); 
                
                  int imzax = 1;
                  int imzay = 100;
  
                  imzax = imzax * imza;
                  imzay = imzay * imza;
  
                  resim.SetAbsolutePosition(imzax, imzay);
                  
                  waterMark.AddImage(resim);
                }
              }
            }
          }
          bytes = stream.ToArray();
        }
        File.WriteAllBytes(dosyayolu, bytes);
  
  
  
      }

  26 Ocak 2021 Salı 08:24

Yanıtlar