none
Xamarin mac connect hatası RRS feed

 • Soru

 • Daha öncede buna benzer soru sormuştum.Sonrasında sorunu halledip birçok kez denemiştim.Fakat bugün bağlanmak istediğimde hata veriyor.Loglardan çektiğim veriyi paylaşacağım.Birde Yiğit hocamın  bu soruma verdiği cevabı da uyguladım fakat olmadı.İlgili log dosyası :

  Xamarin.VisualStudio.Forms.Intellisense.ProjectTypeResolver Error: 0 : [2016-08-24 14:27:48.5355] An error occurred searching types for the given assembly
  System.InvalidCastException: 'System.__ComObject' türündeki COM nesnesi 'Microsoft.MetadataReader.IMetadataTables' arabirim türüne atanamadı. '{D8F579AB-402D-4B8E-82D9-5D63B1065C68}' IID'sine sahip arabirim için COM bileşenindeki QueryInterface çağrısı aşağıdaki hatayla başarısız olduğundan bu işlem başarısız oldu: Böyle bir arabirim desteklenmiyor (HRESULT özel durum döndürdü: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.RowCount(MetadataTable metadataTableIndex)
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkModule.get_SimpleTypes()
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkFactory.CreateSimpleType(MetadataOnlyModule scope, Token tokenTypeDef)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.ResolveTypeTokenInternal(Token token, GenericContext context)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.ResolveType(Int32 metadataToken, Type[] genericTypeArguments, Type[] genericMethodArguments)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.<GetType>b__118_1(Assembly assembly, String simpleTypeName, Boolean ignoreCaseInCallback)
     at System.TypeNameParser.ResolveType(Assembly assembly, String[] names, Func`4 typeResolver, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, StackCrawlMark& stackMark)
     at System.TypeNameParser.ConstructType(Func`2 assemblyResolver, Func`4 typeResolver, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, StackCrawlMark& stackMark)
     at System.TypeNameParser.GetType(String typeName, Func`2 assemblyResolver, Func`4 typeResolver, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, StackCrawlMark& stackMark)
     at System.Type.GetType(String typeName, Func`2 assemblyResolver, Func`4 typeResolver, Boolean throwOnError)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.GetType(String className, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase)
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkModule.GetType(String className, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyAssembly.GetType(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyAssembly.GetType(String name, Boolean throwOnError)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.ResolveTypeRef(ITypeReference typeReference)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyTypeReference.GetResolvedTypeWorker()
     at Microsoft.MetadataReader.TypeProxy.GetResolvedType()
     at Microsoft.MetadataReader.TypeProxy.get_Module()
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyTypeDef.Equals(Type other)
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.TypeWrapper.Equals(Type o)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyTypeDef.IsValueTypeHelper()
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyTypeDef.IsValueTypeImpl()
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.TypeWrapper.IsValueTypeImpl()
     at System.Type.get_IsClass()
     at Xamarin.VisualStudio.Forms.Intellisense.ProjectTypeResolver.<SearchTypesAsync>b__19_0() in C:\Users\builder\data\lanes\3544\fcbe0828\source\xamarinvs\src\Features\VisualStudio.Forms.Intellisense\ProjectTypeResolver.cs:line 184
  Xamarin.VisualStudio.Forms.Intellisense.ProjectTypeResolver Error: 0 : [2016-08-24 14:27:48.6205] An error occurred searching types for the given assembly
  System.InvalidCastException: 'System.__ComObject' türündeki COM nesnesi 'Microsoft.MetadataReader.IMetadataTables' arabirim türüne atanamadı. '{D8F579AB-402D-4B8E-82D9-5D63B1065C68}' IID'sine sahip arabirim için COM bileşenindeki QueryInterface çağrısı aşağıdaki hatayla başarısız olduğundan bu işlem başarısız oldu: Böyle bir arabirim desteklenmiyor (HRESULT özel durum döndürdü: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.RowCount(MetadataTable metadataTableIndex)
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkModule.get_SimpleTypes()
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkFactory.CreateSimpleType(MetadataOnlyModule scope, Token tokenTypeDef)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.ResolveTypeTokenInternal(Token token, GenericContext context)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.ResolveType(Int32 metadataToken, Type[] genericTypeArguments, Type[] genericMethodArguments)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.<GetType>b__118_1(Assembly assembly, String simpleTypeName, Boolean ignoreCaseInCallback)
     at System.TypeNameParser.ResolveType(Assembly assembly, String[] names, Func`4 typeResolver, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, StackCrawlMark& stackMark)
     at System.TypeNameParser.ConstructType(Func`2 assemblyResolver, Func`4 typeResolver, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, StackCrawlMark& stackMark)
     at System.TypeNameParser.GetType(String typeName, Func`2 assemblyResolver, Func`4 typeResolver, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, StackCrawlMark& stackMark)
     at System.Type.GetType(String typeName, Func`2 assemblyResolver, Func`4 typeResolver, Boolean throwOnError)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.GetType(String className, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase)
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkModule.GetType(String className, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyAssembly.GetType(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyAssembly.GetType(String name, Boolean throwOnError)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.ResolveTypeRef(ITypeReference typeReference)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyTypeReference.GetResolvedTypeWorker()
     at Microsoft.MetadataReader.TypeProxy.GetResolvedType()
     at Microsoft.MetadataReader.TypeProxy.get_Module()
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyTypeDef.Equals(Type other)
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.TypeWrapper.Equals(Type o)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyTypeDef.IsValueTypeHelper()
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyTypeDef.IsValueTypeImpl()
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.TypeWrapper.IsValueTypeImpl()
     at System.Type.get_IsClass()
     at Xamarin.VisualStudio.Forms.Intellisense.ProjectTypeResolver.<SearchTypesAsync>b__19_0() in C:\Users\builder\data\lanes\3544\fcbe0828\source\xamarinvs\src\Features\VisualStudio.Forms.Intellisense\ProjectTypeResolver.cs:line 184
  Xamarin.VisualStudio.Forms.Intellisense.ProjectTypeResolver Error: 0 : [2016-08-24 14:27:48.6915] An error occurred searching types for the given assembly
  System.InvalidCastException: 'System.__ComObject' türündeki COM nesnesi 'Microsoft.MetadataReader.IMetadataTables' arabirim türüne atanamadı. '{D8F579AB-402D-4B8E-82D9-5D63B1065C68}' IID'sine sahip arabirim için COM bileşenindeki QueryInterface çağrısı aşağıdaki hatayla başarısız olduğundan bu işlem başarısız oldu: Böyle bir arabirim desteklenmiyor (HRESULT özel durum döndürdü: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.RowCount(MetadataTable metadataTableIndex)
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkModule.get_SimpleTypes()
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkFactory.CreateSimpleType(MetadataOnlyModule scope, Token tokenTypeDef)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.ResolveTypeTokenInternal(Token token, GenericContext context)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.<GetTypeList>d__108.MoveNext()
     at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.GetTypes()
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyAssembly.GetTypes()
     at Xamarin.VisualStudio.Forms.Intellisense.ProjectTypeResolver.<SearchTypesAsync>b__19_0() in C:\Users\builder\data\lanes\3544\fcbe0828\source\xamarinvs\src\Features\VisualStudio.Forms.Intellisense\ProjectTypeResolver.cs:line 167
  Xamarin.VisualStudio.Forms.Intellisense.ProjectTypeResolver Error: 0 : [2016-08-24 14:27:48.7415] An error occurred searching types for the given assembly
  System.InvalidCastException: 'System.__ComObject' türündeki COM nesnesi 'Microsoft.MetadataReader.IMetadataTables' arabirim türüne atanamadı. '{D8F579AB-402D-4B8E-82D9-5D63B1065C68}' IID'sine sahip arabirim için COM bileşenindeki QueryInterface çağrısı aşağıdaki hatayla başarısız olduğundan bu işlem başarısız oldu: Böyle bir arabirim desteklenmiyor (HRESULT özel durum döndürdü: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.RowCount(MetadataTable metadataTableIndex)
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkModule.get_SimpleTypes()
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkFactory.CreateSimpleType(MetadataOnlyModule scope, Token tokenTypeDef)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.ResolveTypeTokenInternal(Token token, GenericContext context)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.ResolveType(Int32 metadataToken, Type[] genericTypeArguments, Type[] genericMethodArguments)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.<GetType>b__118_1(Assembly assembly, String simpleTypeName, Boolean ignoreCaseInCallback)
     at System.TypeNameParser.ResolveType(Assembly assembly, String[] names, Func`4 typeResolver, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, StackCrawlMark& stackMark)
     at System.TypeNameParser.ConstructType(Func`2 assemblyResolver, Func`4 typeResolver, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, StackCrawlMark& stackMark)
     at System.TypeNameParser.GetType(String typeName, Func`2 assemblyResolver, Func`4 typeResolver, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, StackCrawlMark& stackMark)
     at System.Type.GetType(String typeName, Func`2 assemblyResolver, Func`4 typeResolver, Boolean throwOnError)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.GetType(String className, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase)
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.VsTargetFrameworkModule.GetType(String className, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyAssembly.GetType(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyAssembly.GetType(String name, Boolean throwOnError)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyModule.ResolveTypeRef(ITypeReference typeReference)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyTypeReference.GetResolvedTypeWorker()
     at Microsoft.MetadataReader.TypeProxy.GetResolvedType()
     at Microsoft.MetadataReader.TypeProxy.get_Module()
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyTypeDef.Equals(Type other)
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.TypeWrapper.Equals(Type o)
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyTypeDef.IsValueTypeHelper()
     at Microsoft.MetadataReader.MetadataOnlyTypeDef.IsValueTypeImpl()
     at Microsoft.VisualStudio.Shell.Design.TypeWrapper.IsValueTypeImpl()
     at System.Type.get_IsClass()
     at Xamarin.VisualStudio.Forms.Intellisense.ProjectTypeResolver.<SearchTypesAsync>b__19_0() in C:\Users\builder\data\lanes\3544\fcbe0828\source\xamarinvs\src\Features\VisualStudio.Forms.Intellisense\ProjectTypeResolver.cs:line 184
  Xamarin.VisualStudio.IOS.Messaging.State.ServerStateContext Information: 0 : [2016-08-24 14:27:53.8481] MacServer State transition from DisconnectedState to SshConnectingState on UmitMacbook.local (172.16.1.170)
  Xamarin.Messaging.VisualStudio.MessagingService Information: 0 : [2016-08-24 14:28:04.7628] Starting Broker 4.1.2.18 in port 52078...
  System.Net.Mqtt.TcpChannel Warning: 0 : [2016-08-24 14:28:11.2305] The TCP Network Stream has completed sending bytes. The observable sequence will be completed and the channel will be disposed
  System.Net.Mqtt.Client.ClientPacketListener Warning: 0 : [2016-08-24 14:28:11.2475] Client vs2320mucah - Packet Channel observable sequence has been completed
  Xamarin.Messaging.VisualStudio.MessagingService Information: 0 : [2016-08-24 14:28:11.2635] MacServer State transition from SshConnectingState to DisconnectedState on UmitMacbook.local (172.16.1.170)
  Xamarin.VisualStudio.IOS.Messaging.State.ServerStateContext Error: 0 : [2016-08-24 14:28:11.2865] An error occurred on the underlying client while executing an operation. Details: The client vs2320mucah has been disconnected while trying to perform the connection
  System.Net.Mqtt.Client.Client Error: 0 : [2016-08-24 14:28:11.3135] System.Net.Mqtt.Client.ClientException: The client vs2320mucah has been disconnected while trying to perform the connection
     at System.Net.Mqtt.Client.Client.<ConnectAsync>d__29.MoveNext()
  --- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
     at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
     at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
     at Xamarin.Messaging.Client.MessagingConnection.<ConnectAsync>d__18.MoveNext()
  Xamarin.VisualStudio.IOS.Messaging.State.DisconnectedState Information: 0 : [2016-08-24 14:28:11.3415] Disconnected from Mac UmitMacbook.local (172.16.1.170)
  Xamarin.VisualStudio.IOS.Messaging.State.ServerStateContext Error: 0 : [2016-08-24 14:28:11.3605] Couldn't connect to UmitMacbook.local. Please try again.
  System.Net.Mqtt.TcpChannel Error: 0 : [2016-08-24 14:28:11.3795] An error occurred while closing underlying channel. Error code: 10054
  System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Varolan bir bağlantı uzaktaki bir ana bilgisayar tarafından zorla kapatıldı
     at System.Net.Sockets.Socket.Shutdown(SocketShutdown how)
     at System.Net.Mqtt.TcpChannel.Dispose(Boolean disposing)
  Xamarin.VisualStudio.IOS.Messaging.State.DisconnectedState Error: 0 : [2016-08-24 14:28:11.4105] There was an error while trying to connect the client vs2320mucah to the server.
  Xamarin.Messaging.Exceptions.MessagingException: There was an error while trying to connect the client vs2320mucah to the server. ---> System.Net.Mqtt.Client.ClientException: The client vs2320mucah has been disconnected while trying to perform the connection
     at System.Net.Mqtt.Client.Client.<ConnectAsync>d__29.MoveNext()
  --- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
     at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
     at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
     at Xamarin.Messaging.Client.MessagingConnection.<ConnectAsync>d__18.MoveNext()
     --- End of inner exception stack trace ---
     at Xamarin.Messaging.Client.MessagingConnection.<ConnectAsync>d__18.MoveNext()
  --- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
     at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
     at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
     at Xamarin.Messaging.Client.Ssh.SshMessagingConnection.<ConnectAsync>d__37.MoveNext()
  --- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
     at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
     at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
     at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ValidateEnd(Task task)
     at Xamarin.Messaging.VisualStudio.MessagingService.<ConnectAsync>d__71.MoveNext()

  24 Ağustos 2016 Çarşamba 11:29

Yanıtlar