none
Listview 1.sütundaki ilk veri ile son veri arasındaki farkı hesaplama RRS feed

 • Genel Tartışma

 • İyi çalışmalar. Microsoft SQL Server ile C# form ile haberleşmekteyim. Projede iki adet datetimepicker kullanmaktayım. İki tarih arasında istenilen sayaç verilerini listviewde görüntülemekteyim. Örneğin 13.03.2018 14:00 değer ile 13.04.2018 14:00 değer arasındaki fakı hesaplayıp label da göstermek istiyorum. Listview de listelemek için kullandığım kod aşağıda belirtilmiştir.Bu kodda ne gibi değişiklik yapmam gerekmektedir. Saygılarımla....

  private voidbutton2_Click(objectsender, EventArgs e)

   

   {

              listView1.Items.Clear();

   SqlCommand komut = newSqlCommand("SELECT * FROM TRF6 WHERE Tarih BETWEEN @tarih1 AND @tarih2", baglan);

      

    komut.Parameters.Add("@tarih1", SqlDbType.DateTime).Value = dateTimePicker1.Value;

    komut.Parameters.Add("@tarih2", SqlDbType.DateTime).Value = dateTimePicker2.Value;

    baglan.Open();

   SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();

             

  while(dr.Read())

              {

                  ListViewItem karakter = newListViewItem();

                  karakter.Text = dr["Tarih"].ToString();

                  karakter.SubItems.Add(dr["kWh"].ToString());

                                  listView1.Items.Add(karakter);

                        }

              baglan.Close();

          }

                

                 

           

     
  13 Mart 2018 Salı 08:12

Tüm Yanıtlar

 • Problem çözüldü. Kodu aşağıdaki gibi yapınca oldu.

  private voidbutton2_Click(objectsender, EventArgs e)

   {

              listView1.Items.Clear();

   SqlCommand komut = newSqlCommand("SELECT * FROM TRF6 WHERE Tarih BETWEEN @tarih1 AND @tarih2", baglan);

      

    komut.Parameters.Add("@tarih1", SqlDbType.DateTime).Value = dateTimePicker1.Value;

    komut.Parameters.Add("@tarih2", SqlDbType.DateTime).Value = dateTimePicker2.Value;

    baglan.Open();

   SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();

             

  while(dr.Read())

              {

                  ListViewItem karakter = newListViewItem();

                  karakter.Text = dr["Tarih"].ToString();

                  karakter.SubItems.Add(dr["kWh"].ToString());

                                  listView1.Items.Add(karakter);

                        }

              baglan.Close();

          

         int

         topla = listView1.Items.Count;

             

         doublesayi1, sayi2, sayi3;

              sayi1 = Convert.ToDouble(listView1.Items[0].SubItems[1].Text.ToString());


              sayi2 = Convert.ToDouble(listView1.Items[topla - 1].SubItems[1].Text.ToString());

              sayi3 = sayi2 - sayi1;

              textBox1.Text = sayi3.ToString();

          }

   
  14 Mart 2018 Çarşamba 14:14