none
Microsoft SQL Server 2008 Express Sürümünü yüklerken A MOF syntax error occured. Hatası alıyorum RRS feed

 • Soru

 • Microsoft SQL Server 2008 Express kurulumu yaparken

  Microsoft SQL Server 2008 Setup
  The following error has occured:
  A MOF syntax error occured.

  SQL Server Configuration Manager çalıştırdığımda

  Cannot conncet to WMI provider. You do not have permission or the server is unreachable . Note that you can only manage SQL Server 2005 and later servers with SQL Server Configuration Manager.
  Invalid class [0x80041010] 

  gibi hata alıyorum.
  10 Ekim 2015 Cumartesi 14:46

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • Microsoft çözümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz

  https://support.microsoft.com/en-us/kb/2387686

  11 Ekim 2015 Pazar 11:14
 • Burdaki bütün setup ve düzenlemeleri denedim yine aynı sorunu aldım. 

  @ECHO OFF
  NET STOP SharedAccess
  
  NET STOP winmgmt
  
  CD %WINDIR%\System32\Wbem\Repository
  DEL /F /Q /S %WINDIR%\System32\Wbem\Repository\*.*
  CD %WINDIR%\system32\wbem
  
  REGSVR32 /s %WINDIR%\system32\scecli.dll
  REGSVR32 /s %WINDIR%\system32\userenv.dll
  
  MOFCOMP cimwin32.mof
  MOFCOMP cimwin32.mfl
  MOFCOMP rsop.mof
  MOFCOMP rsop.mfl
  FOR /f %%s IN ('DIR /b /s *.dll') DO REGSVR32 /s %%s
  FOR /f %%s IN ('DIR /b *.mof') DO MOFCOMP %%s
  FOR /f %%s IN ('DIR /b *.mfl') DO MOFCOMP %%s
  MOFCOMP exwmi.mof
  MOFCOMP -n:root\cimv2\applications\exchange wbemcons.mof
  MOFCOMP -n:root\cimv2\applications\exchange smtpcons.mof
  MOFCOMP exmgmt.mof
  
  rundll32 wbemupgd, UpgradeRepository
  
  NET STOP Cryptsvc
  DEL /F /Q /S %WINDIR%\System32\catroot2\*.*
  DEL /F /Q C:\WINDOWS\security\logs\*.log
  NET START Cryptsvc
  
  msiexec /unregister
  msiexec /regserver
  REGSVR32 /s msi.dll
  
  NET START winmgmt
  NET START SharedAccess

  bu şekilde çözüm sunan arkadaşlarda vardı. Yine de çözüm olmadı.

  11 Ekim 2015 Pazar 11:39
 • Sonradan çıkan güncelleme paketlerinde sorunun giderildiği yazılmış. Bence illa bu sürüm gerekmiyorsa yeni bir sürümü kurmayı deneyin.
  11 Ekim 2015 Pazar 12:45