none
İşlem başka bir işlem tarafından kullanıldığından... RRS feed

 • Soru

 • Beyler bir bakar mısınız sorunun kaynağı nedir?

  KODLAR:

  void belgeleri_doldur()
      {
        /*int yillar = 2000;
        int aylar = 1;
        int gunlar = 1;
        string[] mevsimler = { "ilk", "yaz", "son", "kis" };
        int mev_say = 1;*/
  
        int say = 0;
  
        while (say < listBox1.Items.Count)
        {
          int i = 2;
  
          string veri = Convert.ToString(listBox1.Items[say]);
          string[] veriler = veri.Split('\t');
  
          
          StreamWriter dosya;
          
          dosya = File.AppendText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Yillar\\" + veriler[1] + ".txt");
  
          while (i < 24)
          {
            dosya.Write(veriler[i*2+1] + "\t");
            i++;
          }
  
          dosya.WriteLine("\n");
          dosya.Flush();
          dosya.Close();
          dosya.Dispose();
          say++;
        }
      }

  16 Haziran 2016 Perşembe 00:36

Yanıtlar

 • Hata Türkçe, kodunu oku neyi kapatmayı atlıyorsun kontrol et. Belki de dosyayı arkada Excel vb. başka bir programla açıp bakıyorsundur. 

  Flush,Close,Dispose üçlüsünü hangi kaynak böyle gösteriyor ki? Close kendi içinde Dispose'u Dispose da Flush u çağırır. Sadece Dispose kullanman yeterli. Onu da hemen her zaman using bloğu ile kullanmalısın. Böylece arka tarafta  try/finally bloğu açılır. Bu sayede blok içinde hata olsa bile o kaynak yine de dispose edilir. 

  DRY felsefesini, C# daki hazır File sınıfını ve LINQ konularını araştır. Kodun bir kaç satırda halledilebilecekken yazmışsında yazmışsın.
  16 Haziran 2016 Perşembe 05:50
 • Abi sonunda buldum yukarda 2 tane sw file creater kullanıyorum ama 1 kere kapatıyorum. yapmam gereken her defasında ayrı ayrı oluşturup ayrı ayrı kapatmak.

  bilmiyorum anlatabildim mi ama kodlar şöyle olacak:

  int yillar = 2000;
          int aylar = 1;
          int gunler = 1;
          string[] mevsimler = { "ilk", "yaz", "son", "kis" };
          int mev_say = 1;
  
          while (yillar <= 2006) //yillarin metin belgelerini olusturuyoruz
          {
            StreamWriter sw;
            sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Yillar\\" + yillar + ".txt");
            sw.Flush();
            sw.Close();
            
            sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Yillar\\" + yillar + ".txt");
            sw.Flush();
            sw.Close();
            yillar++;
          }
  
          yillar = 2000;
          while (yillar <= 2006) //Mevsimlerin metin belgelerini olusturuyoruz
          {
            mev_say = 0;
            while (mev_say <= 3)
            {
              StreamWriter sw;
              
              sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Mevsimler\\" + yillar + "_" + mevsimler[mev_say] + ".txt");
              sw.Flush();
              sw.Close();
              
              sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Mevsimler\\" + yillar + "_" + mevsimler[mev_say] + ".txt");
              sw.Flush();
              sw.Close();
              mev_say++;
            }
            yillar++;
          }
  
          yillar = 2000;
          while (yillar <= 2006) //ayların metin belgelerini olusturuyoruz
          {
            aylar = 1;
            while (aylar <= 12)
            {
              StreamWriter sw;
              
              sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Aylar\\" + yillar + "_" + aylar + ".txt");
              sw.Flush();
              sw.Close();
              
              sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Aylar\\" + yillar + "_" + aylar + ".txt");
              sw.Flush();
              sw.Close();
              aylar++;            
            }
            yillar++;
          }
  
          yillar = 2000;
          while (yillar <= 2006) //ayların metin belgelerini olusturuyoruz
          {
            aylar = 1;
            while (aylar <= 12)
            {
              gunler = 1;
              DateTime son_gun = new DateTime(yillar, aylar, 1).AddMonths(1).AddDays(-1);
              while (gunler <= son_gun.Day)
              {
                StreamWriter sw;
                sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Gunler\\" + yillar + "_" + aylar + "_" + gunler + ".txt");
                sw.Flush();
                sw.Close();
                sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Gunler\\" + yillar + "_" + aylar + "_" + gunler + ".txt");
                sw.Flush();
                sw.Close();
                gunler++;              
              }
              aylar++;
  
            }
            yillar++;
          }

  16 Haziran 2016 Perşembe 15:28

Tüm Yanıtlar

 • BU DA KODLARIN TAMAMI:

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.IO;
  
  namespace RUZGAR001
  {
    public partial class Form1 : Form
    {
      public Form1()
      {
        InitializeComponent();
      }
  
      private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        this.Show();
        Application.DoEvents();
        string dosyam = "";
        dosyam = System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\ruzgarveri.txt";
  
        StreamReader verileri_al;
        verileri_al = File.OpenText(dosyam);
        string verilerim;
        while ((verilerim = verileri_al.ReadLine()) != null)
        {
          listBox1.Items.Add(verilerim.ToString());
        }
        verileri_al.Close();
        verileri_al.Dispose();
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        klasorleri_kontrol_et();
        metin_belgeri_olustur();
        belgeleri_doldur();
      }
  
      void klasorleri_kontrol_et()
      {
        try
        {
          //bilgiler klasörünün içerisine
          Directory.CreateDirectory(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler"); //Ana klasör
          Directory.CreateDirectory(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz"); //hiz klasörü
          Directory.CreateDirectory(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon"); //yön klasörü
          //hiz klasörünün içerisine
          Directory.CreateDirectory(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Yillar");
          Directory.CreateDirectory(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Aylar");
          Directory.CreateDirectory(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Mevsimler");
          Directory.CreateDirectory(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Gunler");
          //Yön klasörünün içerisine
          Directory.CreateDirectory(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Yillar");
          Directory.CreateDirectory(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Aylar");
          Directory.CreateDirectory(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Mevsimler");
          Directory.CreateDirectory(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Gunler");
        }
        catch (Exception)
        {
          MessageBox.Show("Veriler Düzenlenlenirken Hata Oldu.\nMasaüstü'ne Klasörler Oluşturulamıyor.", "Bilgi");
        }
      }
  
      void metin_belgeri_olustur()
      {
        try
        {
          
          int yillar = 2000;
          int aylar = 1;
          int gunler = 1;
          string[] mevsimler = { "ilk", "yaz", "son", "kis" };
          int mev_say = 1;
  
          while (yillar <= 2006) //yillarin metin belgelerini olusturuyoruz
          {
            StreamWriter sw;
            sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Yillar\\" + yillar + ".txt");
            sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Yillar\\" + yillar + ".txt");
            yillar++;
            sw.Flush();
            sw.Close();
            sw.Dispose();
          }
  
          yillar = 2000;
          while (yillar <= 2006) //Mevsimlerin metin belgelerini olusturuyoruz
          {
            mev_say = 0;
            while (mev_say <= 3)
            {
              StreamWriter sw;
              sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Mevsimler\\" + yillar + "_" + mevsimler[mev_say] + ".txt");
              sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Mevsimler\\" + yillar + "_" + mevsimler[mev_say] + ".txt");
              mev_say++;
              sw.Flush();
              sw.Close();
              sw.Dispose();
            }
            yillar++;
          }
  
          yillar = 2000;
          while (yillar <= 2006) //ayların metin belgelerini olusturuyoruz
          {
            aylar = 1;
            while (aylar <= 12)
            {
              StreamWriter sw;
              sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Aylar\\" + yillar + "_" + aylar + ".txt");
              sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Aylar\\" + yillar + "_" + aylar + ".txt");
              aylar++;
              sw.Flush();
              sw.Close();
              sw.Dispose();
            }
            yillar++;
          }
  
          yillar = 2000;
          while (yillar <= 2006) //ayların metin belgelerini olusturuyoruz
          {
            aylar = 1;
            while (aylar <= 12)
            {
              gunler = 1;
              DateTime son_gun = new DateTime(yillar, aylar, 1).AddMonths(1).AddDays(-1);
              while (gunler <= son_gun.Day)
              {
                StreamWriter sw;
                sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Gunler\\" + yillar + "_" + aylar + "_" + gunler + ".txt");
                sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Gunler\\" + yillar + "_" + aylar + "_" + gunler + ".txt");
                gunler++;
                sw.Flush();
                sw.Close();
                sw.Dispose();
              }
              aylar++;
  
            }
            yillar++;
          }
        }
        catch (Exception)
        {
          MessageBox.Show("Veriler Düzenlenlenirken Hata Oldu.\nMetin Belgeleri Oluşturulamıyor.", "Bilgi");
        }
  
      }
  
      void belgeleri_doldur()
      {
        /*int yillar = 2000;
        int aylar = 1;
        int gunlar = 1;
        string[] mevsimler = { "ilk", "yaz", "son", "kis" };
        int mev_say = 1;*/
  
  
        //hız bilgileri yazılıyor
        int say = 0;
  
        while (say < listBox1.Items.Count)
        {
          int i = 2;
  
          string veri = Convert.ToString(listBox1.Items[say]);
          string[] veriler = veri.Split('\t');
  
          StreamWriter dosya0 = File.AppendText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Yillar\\" + veriler[1] + ".txt");
          StreamWriter dosya1 = File.AppendText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Aylar\\" + veriler[1] + "_" + veriler[2] + ".txt");
          StreamWriter dosya2 = File.AppendText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Gunler\\" + veriler[1] + "_" + veriler[2] + "_" + veriler[3] + ".txt");
  
          while (i < 24)
          {
            dosya0.Write(veriler[i * 2 + 1] + "\t");
            dosya1.Write(veriler[i * 2 + 1] + "\t");
            dosya2.Write(veriler[i * 2 + 1] + "\t");
            i++;
          }
  
          dosya0.WriteLine("\n");
          dosya0.Flush();
          dosya0.Close();
          dosya0.Dispose();
  
          dosya1.WriteLine("\n");
          dosya1.Flush();
          dosya1.Close();
          dosya1.Dispose();
  
          dosya2.WriteLine("\n");
          dosya2.Flush();
          dosya2.Close();
          dosya2.Dispose();
          say++;
        }
  
        //yön bilgileri yazılıyor
        say = 0;
  
        while (say < listBox1.Items.Count)
        {
          int i = 2;
  
          string veri = Convert.ToString(listBox1.Items[say]);
          string[] veriler = veri.Split('\t');
  
          StreamWriter dosya0 = File.AppendText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Yillar\\" + veriler[1] + ".txt");
          StreamWriter dosya1 = File.AppendText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Aylar\\" + veriler[1] + "_" + veriler[2] + ".txt");
          StreamWriter dosya2 = File.AppendText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Gunler\\" + veriler[1] + "_" + veriler[2] + "_" + veriler[3] + ".txt");
  
          while (i < 24)
          {
            dosya0.Write(veriler[i * 2] + "\t");
            dosya1.Write(veriler[i * 2] + "\t");
            dosya2.Write(veriler[i * 2] + "\t");
            i++;
          }
  
          dosya0.WriteLine("\n");
          dosya0.Flush();
          dosya0.Close();
          dosya0.Dispose();
  
          dosya1.WriteLine("\n");
          dosya1.Flush();
          dosya1.Close();
          dosya1.Dispose();
  
          dosya2.WriteLine("\n");
          dosya2.Flush();
          dosya2.Close();
          dosya2.Dispose();
          say++;
        }
      }
    }
  }
  
  NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

  16 Haziran 2016 Perşembe 04:26
 • Hata Türkçe, kodunu oku neyi kapatmayı atlıyorsun kontrol et. Belki de dosyayı arkada Excel vb. başka bir programla açıp bakıyorsundur. 

  Flush,Close,Dispose üçlüsünü hangi kaynak böyle gösteriyor ki? Close kendi içinde Dispose'u Dispose da Flush u çağırır. Sadece Dispose kullanman yeterli. Onu da hemen her zaman using bloğu ile kullanmalısın. Böylece arka tarafta  try/finally bloğu açılır. Bu sayede blok içinde hata olsa bile o kaynak yine de dispose edilir. 

  DRY felsefesini, C# daki hazır File sınıfını ve LINQ konularını araştır. Kodun bir kaç satırda halledilebilecekken yazmışsında yazmışsın.
  16 Haziran 2016 Perşembe 05:50
 • Hata Türkçe, kodunu oku neyi kapatmayı atlıyorsun kontrol et. Belki de dosyayı arkada Excel vb. başka bir programla açıp bakıyorsundur. 

  Flush,Close,Dispose üçlüsünü hangi kaynak böyle gösteriyor ki? Close kendi içinde Dispose'u Dispose da Flush u çağırır. Sadece Dispose kullanman yeterli. Onu da hemen her zaman using bloğu ile kullanmalısın. Böylece arka tarafta  try/finally bloğu açılır. Bu sayede blok içinde hata olsa bile o kaynak yine de dispose edilir. 

  DRY felsefesini, C# daki hazır File sınıfını ve LINQ konularını araştır. Kodun bir kaç satırda halledilebilecekken yazmışsında yazmışsın.
  Abi dediklerini anladım açık ve netsin.

  Kodlara bakıyorum hani kapatmayı atladığım bir şey var mı diye ama her defasında açtıklarımı kapatmışım. Görmediğim atladığım bir yer var mı?. Bir de exel de word de açık değil zaten program çalışınca kendi oluşturuyor açıp yazdıyor.

  Flush,Close,Dispose de sedece flush ile close kullanıyordum ama hatayı düzeltir mi diye en sonlara disposeyi sonradan ekledim düzelmedi onu değiştiricem.

  16 Haziran 2016 Perşembe 14:52
 • Abi sonunda buldum yukarda 2 tane sw file creater kullanıyorum ama 1 kere kapatıyorum. yapmam gereken her defasında ayrı ayrı oluşturup ayrı ayrı kapatmak.

  bilmiyorum anlatabildim mi ama kodlar şöyle olacak:

  int yillar = 2000;
          int aylar = 1;
          int gunler = 1;
          string[] mevsimler = { "ilk", "yaz", "son", "kis" };
          int mev_say = 1;
  
          while (yillar <= 2006) //yillarin metin belgelerini olusturuyoruz
          {
            StreamWriter sw;
            sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Yillar\\" + yillar + ".txt");
            sw.Flush();
            sw.Close();
            
            sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Yillar\\" + yillar + ".txt");
            sw.Flush();
            sw.Close();
            yillar++;
          }
  
          yillar = 2000;
          while (yillar <= 2006) //Mevsimlerin metin belgelerini olusturuyoruz
          {
            mev_say = 0;
            while (mev_say <= 3)
            {
              StreamWriter sw;
              
              sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Mevsimler\\" + yillar + "_" + mevsimler[mev_say] + ".txt");
              sw.Flush();
              sw.Close();
              
              sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Mevsimler\\" + yillar + "_" + mevsimler[mev_say] + ".txt");
              sw.Flush();
              sw.Close();
              mev_say++;
            }
            yillar++;
          }
  
          yillar = 2000;
          while (yillar <= 2006) //ayların metin belgelerini olusturuyoruz
          {
            aylar = 1;
            while (aylar <= 12)
            {
              StreamWriter sw;
              
              sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Aylar\\" + yillar + "_" + aylar + ".txt");
              sw.Flush();
              sw.Close();
              
              sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Aylar\\" + yillar + "_" + aylar + ".txt");
              sw.Flush();
              sw.Close();
              aylar++;            
            }
            yillar++;
          }
  
          yillar = 2000;
          while (yillar <= 2006) //ayların metin belgelerini olusturuyoruz
          {
            aylar = 1;
            while (aylar <= 12)
            {
              gunler = 1;
              DateTime son_gun = new DateTime(yillar, aylar, 1).AddMonths(1).AddDays(-1);
              while (gunler <= son_gun.Day)
              {
                StreamWriter sw;
                sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Hiz\\Gunler\\" + yillar + "_" + aylar + "_" + gunler + ".txt");
                sw.Flush();
                sw.Close();
                sw = File.CreateText(System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop) + "\\Bilgiler\\Yon\\Gunler\\" + yillar + "_" + aylar + "_" + gunler + ".txt");
                sw.Flush();
                sw.Close();
                gunler++;              
              }
              aylar++;
  
            }
            yillar++;
          }

  16 Haziran 2016 Perşembe 15:28
 • Her zaman using  kullanırsan açtığını kapatmayı unutmazsın. Using kullanmamanı gerektirecek durum o kadar az ki. 

  Son gönderdiğin kodda hala , flush , close kullanıyorsun ama using yok:) Flush buffer ı streamin kaynağına akıtmaya yarar. Büyük dosyalar ile çalışmıyorsan işin bittiğinde yapman yeterli olur ve hatta sen uğraşma diye AutoFlush property'si bulunur. 

  Kodunun bir kısmını düzenledim, ama tamamı süreki gereksiz tekrarlar ve gereksiz method çağrıları içeriyor. Feyz al artık  (c#6 da gelen string interpolation'ı da ekledim  + ile string birleştirmeyin. c# 6 kullanmıyorsan bile string.Format, string.Concat, string.Join gibi daha efendi string birleştirme yöntemleri var) :

  var desktopPath = System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop); // süreli sormanın anlamı yok
        while (yillar <= 2006) //Mevsimlerin metin belgelerini olusturuyoruz
        {
          mev_say = 0;
          while (mev_say <= 3)
          {
            using ( File.CreateText(
              $"{desktopPath}\\Bilgiler\\Hiz\\Mevsimler\\{yillar}_{mevsimler[mev_say]}.txt"))
            {}
  
            using (File.CreateText(
              $"{desktopPath}\\Bilgiler\\Yon\\Mevsimler\\{yillar}_{mevsimler[mev_say]}.txt"))
            {}
  
            mev_say++;
          }
          yillar++;
        }


  17 Haziran 2016 Cuma 10:25
 • Her zaman using  kullanırsan açtığını kapatmayı unutmazsın. Using kullanmamanı gerektirecek durum o kadar az ki. 

  Son gönderdiğin kodda hala , flush , close kullanıyorsun ama using yok:) Flush buffer ı streamin kaynağına akıtmaya yarar. Büyük dosyalar ile çalışmıyorsan işin bittiğinde yapman yeterli olur ve hatta sen uğraşma diye AutoFlush property'si bulunur. 

  Kodunun bir kısmını düzenledim, ama tamamı süreki gereksiz tekrarlar ve gereksiz method çağrıları içeriyor. Feyz al artık  (c#6 da gelen string interpolation'ı da ekledim  + ile string birleştirmeyin. c# 6 kullanmıyorsan bile string.Format, string.Concat, string.Join gibi daha efendi string birleştirme yöntemleri var) :

  var desktopPath = System.Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop); // süreli sormanın anlamı yok
        while (yillar <= 2006) //Mevsimlerin metin belgelerini olusturuyoruz
        {
          mev_say = 0;
          while (mev_say <= 3)
          {
            using ( File.CreateText(
              $"{desktopPath}\\Bilgiler\\Hiz\\Mevsimler\\{yillar}_{mevsimler[mev_say]}.txt"))
            {}
  
            using (File.CreateText(
              $"{desktopPath}\\Bilgiler\\Yon\\Mevsimler\\{yillar}_{mevsimler[mev_say]}.txt"))
            {}
  
            mev_say++;
          }
          yillar++;
        }


  Abi bütün kodları dediğin gibi düzeltiyorum.
  18 Haziran 2016 Cumartesi 08:46