none
Garanti bankası 3D Pos Entegrasyonu RRS feed

 • Genel Tartışma

 • iyi günler,

  garanti bankasının 3d sanal pos sisteme entegre etmeye çalışıyorum daha önce yapan arkadaşlar var mı ?

  mvc razor kullanıyorum bankanın göndermiş olduğu kodları anlamadım.

   <form id="form1" runat="server">
      <div>
          3D Security Level:     
          <asp:DropDownList ID="secure3dsecuritylevel" runat="server">
              <asp:ListItem Value="3D_OOS_PAY" Text="3D_OOS_PAY" />
              <asp:ListItem Value="3D_OOS_FULL" Text="3D_OOS_FULL" />
              <asp:ListItem Value="3D_OOS_HALF" Text="3D_OOS_HALF" />
          </asp:DropDownList>
          <br />
          <asp:Button ID="submit" runat="server" PostBackUrl="https://sanalposprov.garanti.com.tr/servlet/gt3dengine" Text="İşlemi Gönder" />
          <asp:HiddenField ID="mode" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="apiversion" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="terminalprovuserid" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="terminaluserid" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="terminalid" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="terminalmerchantid" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="orderid" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="customeremailaddress" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="customeripaddress" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="txntype" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="txnamount" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="txncurrencycode" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="companyname" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="txninstallmentcount" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="successurl" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="errorurl" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="secure3dhash" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="lang" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="motoind" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="txntimestamp" runat="server" />
          <asp:HiddenField ID="refreshtime" runat="server" />
      </div>
      </form>

  /////////////////////////////////////

   if (!Page.IsPostBack)
              {
                  string strMode = "PROD";
                  string strApiVersion = "v0.01";
                  string strTerminalProvUserID = "PROVOOS";
                  string strType = "sales";
                  string strAmount = "100"; //İşlem Tutarı
                  string strCurrencyCode = "949";
                  string strInstallmentCount = ""; //Taksit Sayısı. Boş gönderilirse taksit yapılmaz
                  string strTerminalUserID = "XXXXX";
                  string strOrderID = "deneme1";  //her işlemde farklı bir değer gönderilmeli
                  string strCustomeripaddress = Request.UserHostAddress; //Kullanıcının IP adresini alır
                  string strcustomerEmailAddress = "eticaret@garanti.com.tr";
                  string strTerminalID = "XXXXXXXX"; //8 Haneli TerminalID yazılmalı.
                  string _strTerminalID = "0" + strTerminalID;
                  string strTerminalMerchantID = "XXXXXX";
                  string strStoreKey = "XXXXXX"; //3D Secure şifresi
                  string strProvisionPassword = "XXXXXX"; //Terminal UserID şifresi
                  string strSuccessURL = "http://<sunucu_adresi>/3DOOSPayResults.aspx";
                  string strErrorURL = "http://<sunucu_adresi>/3DOOSPayResults.aspx";
                  string strCompanyName = "TradeSiS";
                  string strlang = "tr";
                  string strRefreshTime = "10";
                  string strMotoInd = "N";
                  string strtimestamp = System.DateTime.Now.ToString(); //Random ve Unique bir değer olmalı
                  string SecurityData = GetSHA1(strProvisionPassword + _strTerminalID).ToUpper();
                  string HashData = GetSHA1(strTerminalID + strOrderID + strAmount + strSuccessURL + strErrorURL + strType + strInstallmentCount + strStoreKey + SecurityData).ToUpper();

                  mode.Value = strMode;
                  apiversion.Value = strApiVersion;
                  terminalprovuserid.Value = strTerminalProvUserID;
                  terminaluserid.Value = strTerminalUserID;
                  terminalmerchantid.Value = strTerminalMerchantID;
                  txntype.Value = strType;
                  txnamount.Value = strAmount;
                  txncurrencycode.Value = strCurrencyCode;
                  txninstallmentcount.Value = strInstallmentCount;
                  customeremailaddress.Value = strcustomerEmailAddress;
                  customeripaddress.Value = strCustomeripaddress;
                  orderid.Value = strOrderID;
                  terminalid.Value = strTerminalID;
                  successurl.Value = strSuccessURL;
                  errorurl.Value = strErrorURL;
                  companyname.Value = strCompanyName;
                  lang.Value = strlang;
                  motoind.Value = strMotoInd;
                  secure3dhash.Value = HashData;
                  txntimestamp.Value = strtimestamp;
                  refreshtime.Value = strRefreshTime;
              }

  8 Mayıs 2015 Cuma 14:19

Tüm Yanıtlar

 • http://www.erencelik.com/asp-net-garanti-sanal-pos-entegrasyonu/

  Bu ileti veya öneriler size yardımcı olduysa "Yanıt olarak işaretle" linkine tıklayınız.

  8 Mayıs 2015 Cuma 19:30
 • string strMode = "TEST";
              string strApiVersion = "v0.01";
              string strTerminalProvUserID = "PROVAUT";
              string strType = "sales";
              string strAmount = "100"; //İşlem Tutarı 1.00 TL için 100 gönderilmeli
              string strCurrencyCode = "949";
              string strInstallmentCount = ""; //Taksit Sayısı. Boş gönderilirse taksit yapılmaz
              string strTerminalUserID = "30691297";
              string strOrderID = "ABC54KFJAS19a854fb";  //her işlemde farklı bir değer gönderilmeli 
              string strCustomeripaddress = Request.UserHostAddress; //Kullanıcının IP adresini alır
              string strcustomeremailaddress = "eticaret@garanti.com.tr";
              string strTerminalID = "30691297"; //TerminalID yazılmalı.
              string _strTerminalID = "0" + strTerminalID;
              string strTerminalMerchantID = "7000679";
              string strStoreKey = "12345678"; //3D Secure şifresi
              string strProvisionPassword = "123qweASD"; //TerminalProvUserID şifresi
              string strSuccessURL = "Gate3DEngineCallBack.aspx";
              string strErrorURL = "error.aspx";
              string SecurityData = GetSHA1(strProvisionPassword + _strTerminalID).ToUpper();
              string HashData = GetSHA1(strTerminalID + strOrderID + strAmount + strSuccessURL + strErrorURL + strType + strInstallmentCount + strStoreKey + SecurityData).ToUpper();

  Site Tasarım ve Programlama A'Ş.™

  8 Mayıs 2015 Cuma 20:01
 • Yardımlarınız için teşekkürler aklıma takılan. Mvc de değerleri ben bu adrese nasıl göndereceğim.

  PostBackUrl="https://sanalposprov.garanti.com.tr/servlet/gt3dengine" Text="İşlemi Gönder" />  • Düzenleyen A_BLR 9 Mayıs 2015 Cumartesi 07:33
  9 Mayıs 2015 Cumartesi 07:32
 • mvc de nasıl olur pek bilmiyorum ama normal şekildeki benim kodlarda düzenlediğim gibi. ayrıca yolladığın adres gerçek pos adresi. yollamayı denersen hata alırsın

  bu adrese yollucaksın kardeşim

  https://sanalposprovtest.garanti.com.tr/servlet/gt3dengine


  Site Tasarım ve Programlama A'Ş.™

  9 Mayıs 2015 Cumartesi 21:49