none
az ve çok kayıtlı tablodaki verileri birleştirme RRS feed

 • Soru

 • örneğin elimizde şöyle bir tablo var

  sicil   Tarih                    asilmi

  12 15/01/2013          asil

  12    20/01/2013          yedek

  anahtar alan sicil ve tarih 

  ikinci tablo ise kişinin kart basarak giriş ve çıkış yaptığı tablo

  sicil  giriş                       çıkış                            

  12  15/01/2013 08:00 15/01/2013 17:00       

  12  16/01/2013 08:00 16/01/2013 17:00      

  12  17/01/2013 08:00 17/01/2013 17:00       

  12  18/01/2013 08:00 18/01/2013 17:00       

  12  19/01/2013 08:00 19/01/2013 17:00      

  12  20/01/2013 08:00 20/01/2013 17:00    

  12  21/01/2013 08:00 21/01/2013 17:00    

  anahtar alan sicil

  şimdi de ben bu iki tabloyu birleştirip şu şekle sokmak istiyorum 

  sicil  giriş- çıkış                                            asilmi

  12  15/01/2013 08:00 15/01/2013 17:00   asil    

  12  16/01/2013 08:00 16/01/2013 17:00   asil   

  12  17/01/2013 08:00 17/01/2013 17:00   asil

  12  18/01/2013 08:00 18/01/2013 17:00   asil    

  12  19/01/2013 08:00 19/01/2013 17:00   asil   

  12  20/01/2013 08:00 20/01/2013 17:00   yedek 

  12  21/01/2013 08:00 21/01/2013 17:00   yedek 


  bilgin

  5 Haziran 2013 Çarşamba 07:57

Yanıtlar

 • TABLO1: SICIL,TARIH,ASILMI  

  TABLO2:SICIL,GIRIS,CIKIS

  SELECT SICIL,GIRIS,CIKIS,
  (SELECT TOP 1 ASILMI FROM TABLO1 
  WHERE SICIL=T2.SICIL AND CONVERT(VARCHAR(10),TARIH,102)<=CONVERT(VARCHAR(10),T2.GIRIS,102)
  ORDER BY SICIL,TARIH DESC) AS ASIL_YEDEK
  FROM TABLO2 T2  7 Haziran 2013 Cuma 08:10

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba

  Sicilmi kolonuna ikinci tablodaki giris kolonuna gore belirlediginizi varsayarsak asgidaki query istediginiz sonucu verir

  SELECT a.sicil, CONVERT(VARCHAR, a.giriş, 120)+' '+CONVERT(VARCHAR, çıkış, 120) as [giriş- çıkış], b.sicilmi
  FROM ikincitablo a
  INNER JOIN ilktablo b
  on a.sicil = b.sicil and cast(a.giriş as date) = b.tarih


  • Düzenleyen Ali Yesilli 5 Haziran 2013 Çarşamba 13:44
  5 Haziran 2013 Çarşamba 13:44
 • ilk tablonuzda açıklanması gerekenler var.

  her sicil 2 kayda mı sahip?

  önce 'asil' sonra 'yedek' mi? olunuyor. Tersi olmuyor mu?

  sadece yedek veya sadece asil olarak kayıtlı sicil'ler var mı?

  bir sicil'in asil veya yedek olma durumu sürekli değişiyor mu? yani

  12 no lu sicil ilk tarihte asil, ikinci tarihte yedek, üçüncü tarih'te tekrar asil v.s. oluyor mu?

  Tablo 2'deki tarihi parametre olarak alıp

  sonucunu asil veya yedek olarak döndüren user define function ile çözebilirsiniz

  6 Haziran 2013 Perşembe 07:00
 • ilk tablonuzda açıklanması gerekenler var.

  her sicil 2 kayda mı sahip?

  önce 'asil' sonra 'yedek' mi? olunuyor. Tersi olmuyor mu?

  sadece yedek veya sadece asil olarak kayıtlı sicil'ler var mı?

  bir sicil'in asil veya yedek olma durumu sürekli değişiyor mu? yani

  12 no lu sicil ilk tarihte asil, ikinci tarihte yedek, üçüncü tarih'te tekrar asil v.s. oluyor mu?

  Tablo 2'deki tarihi parametre olarak alıp

  sonucunu asil veya yedek olarak döndüren user define function ile çözebilirsiniz

  aynen dediğinizi gibi asil ve yedek durumu değişken 

  bilgin

  7 Haziran 2013 Cuma 05:18
 • TABLO1: SICIL,TARIH,ASILMI  

  TABLO2:SICIL,GIRIS,CIKIS

  SELECT SICIL,GIRIS,CIKIS,
  (SELECT TOP 1 ASILMI FROM TABLO1 
  WHERE SICIL=T2.SICIL AND CONVERT(VARCHAR(10),TARIH,102)<=CONVERT(VARCHAR(10),T2.GIRIS,102)
  ORDER BY SICIL,TARIH DESC) AS ASIL_YEDEK
  FROM TABLO2 T2  7 Haziran 2013 Cuma 08:10
 • TABLO1: SICIL,TARIH,ASILMI  

  TABLO2:SICIL,GIRIS,CIKIS

  SELECT SICIL,GIRIS,CIKIS,
  (SELECT TOP 1 ASILMI FROM TABLO1 
  WHERE SICIL=T2.SICIL AND CONVERT(VARCHAR(10),TARIH,102)<=CONVERT(VARCHAR(10),T2.GIRIS,102)
  ORDER BY SICIL,TARIH DESC) AS ASIL_YEDEK
  FROM TABLO2 T2  işte bundan bahsediyordum teşekkürler

  bilgin

  7 Haziran 2013 Cuma 12:14