none
Asp.net Randevu Sistemi RRS feed

 • Soru

 • Yapmış olduğum randevu sisteminde tarih ,saat ve dakikaya göre randevu alınacak.Seçili tarihte dolu olan saatleri sorguda döndürebiliyorum.Takıldığım nokta mesela saat 9 da randevu alan birisi dakikalardan 00,15,30 ve 45 i seçiyor.bu dakikalar dolunca o saati getirmesini istemiyorum.Mantık basit aslında ama bi türlü sql e dökemedim.Şimdiden teşekkürler.
  18 Nisan 2012 Çarşamba 06:21

Yanıtlar

 • Dakika tablonuzdaki ID 'lerinizi Saat ID 'leriniz ile joinlenecek sekilde ayarlayin. Yani su sekilde;


  RND_DAKIKA_NO RND_DAKIKA
  1 0
  1 15
  1 30
  1 45
  2 0
  2 15
  2 30
  2 45
  3 0
  3 15
  3 30
  3 45

  ......

  Su sekilde bir sorgu ile istediginizi yapabilirsiniz.

  DECLARE @RezervasyonSaat INT, @RezervasyonDakika INT
  SET @RezervasyonSaat = 10
  SET @RezervasyonDakika = 45
  
  
  SELECT DISTINCT
  CASE WHEN @RezervasyonSaat IN (RND_SAAT)
     AND @RezervasyonDakika IN (RND_DAKIKA) THEN
  CONVERT(VARCHAR, RND_SAAT +1) + ':' + CONVERT(VARCHAR, 0)
  END
  FROM tblRandevuSaat
  INNER JOIN tblRandevuDakika
  ON RND_SAAT_NO = RND_DAKIKA_NO
  

  Yukaridaki Function ile daha kolay halledebilirdiniz gerci.

  kolay gelsin.


  http://www.yigitaktan.com

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Bahadır Tortop 18 Nisan 2012 Çarşamba 09:27
  18 Nisan 2012 Çarşamba 09:23

Tüm Yanıtlar

 • Merhabalar,

  Anladigim kadariyla bir nevi quarter hesaplamasi yapip bir sonraki saate gecmek istiyorsunuz.

  Bunun icin su sekilde bir function olusturup hesaplama yaptirabilirsiniz;

  CREATE FUNCTION [dbo].[ListQuarters]
  (
  	@date SMALLDATETIME
  )
  RETURNS @HourTable TABLE([QuarterID] INT ,[Quarter] SMALLDATETIME)
  AS
  BEGIN
    INSERT INTO @HourTable
    SELECT mt.number+1 Quarter
       ,DATEADD(
          mi
         ,(15*mt.number)+15
         ,DATEADD(hh ,tt.number ,DATEADD(dd ,dt.number ,@date))
        ) [end]
    FROM  MASTER..spt_values dt
       ,MASTER..spt_values tt
       ,MASTER..spt_values mt
    WHERE dt.type = 'P'
        AND tt.type = 'P'
        AND mt.type = 'P'
        AND dt.number<365
        AND tt.number<24
        AND mt.number IN (0 ,1 ,2 ,3)
        AND DATEADD(dd ,dt.number ,@date)<DATEADD(yy ,1 ,@date)
    ORDER BY
        dt.Number
       ,tt.Number
       ,mt.Number
    
    RETURN
  END
  
  
  /*
  select * from [dbo].[ListQuarters] ('2012-04-17 00:00:00') 
  */


  Iyi calismalar.


  http://www.yigitaktan.com

  18 Nisan 2012 Çarşamba 08:03
 • Yiğit bey ilginize teşekkürler.Üç adet tablom var.Randevu tablosu,randevu saat ve randevu dakika.Randevu tablosunda saat ve dakika değerleri tutuluyor.O saate ait dakikalar dolduğunda o saatin dropdown da gözükmesini istemiyorum.Bunu select sorgusuyla döndüremez miyim ? in ve not in lerle

  Bahadır Tortop

  18 Nisan 2012 Çarşamba 08:09
 • Yukaridaki function'i kendinize gore duzenleyip yapabilirsiniz veya dediginiz gibi WHERE NOT IN diyerekte olabilir.

  http://www.yigitaktan.com

  18 Nisan 2012 Çarşamba 08:20
 • Şöyle bir sorgu yazdığımda boş saatler geliyor.Onun yanında dakikası dolu olan saatte hangi dakikalar doluysa o kadar geliyor.9 da,15,30, ve 45 dolu 9 üç defa geliyor.
  where RANDEVU_SAAT.RND_SAAT_NO not in(select RND_SAAT_NO from RANDEVU where RND_SAAT_NO in 
  (select RND_SAAT_NO from RANDEVU where RND_DAKIKA_NO not in (select RND_DAKIKA_NO from RANDEVU where RND_TARIHI=@RND_TARIHI)))


  Bahadır Tortop

  18 Nisan 2012 Çarşamba 08:29
 • Bahsettiginiz tablolari ornekleyebilirmisiniz. Create Script 'ini alip ve value olarak 4-5 deger yazip.


  http://www.yigitaktan.com

  18 Nisan 2012 Çarşamba 08:39
 • randevu dakika tablosu

  randevu tablosu


  Bahadır Tortop

  18 Nisan 2012 Çarşamba 08:48
 • randevu saat tablosu

  bu da yapmak istediğim şey buradaki dakikalar dolduğunda sol kısımda saat 10 gözükmesin fakat bir türlü sorguya dökemedim.


  Bahadır Tortop

  18 Nisan 2012 Çarşamba 08:49
 • USE [DB_KUAFOR]
  GO
  
  /****** Object: Table [dbo].[RANDEVU]  Script Date: 04/18/2012 12:17:56 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  
  SET ANSI_PADDING ON
  GO
  
  CREATE TABLE [dbo].[RANDEVU](
  	[RND_NO] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  	[RND_HIZMETI] [varchar](100) NULL,
  	[RND_ACIKLAMA] [text] NULL,
  	[RND_TARIHI] [smalldatetime] NULL,
  	[RND_SAAT_NO] [int] NULL,
  	[RND_DAKIKA_NO] [int] NULL
   CONSTRAINT [PK_RANDEVU] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
  	[RND_NO] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
  
  GO
  
  SET ANSI_PADDING OFF
  GO
  
  
  USE [DB_KUAFOR]
  GO
  
  /****** Object: Table [dbo].[RANDEVU_DAKIKA]  Script Date: 04/18/2012 12:18:57 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  
  CREATE TABLE [dbo].[RANDEVU_DAKIKA](
  	[RND_DAKIKA_NO] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  	[RND_DAKIKA] [int] NULL,
   CONSTRAINT [PK_RANDEVU_DAKIKA] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
  	[RND_DAKIKA_NO] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  
  GO
  
  

  USE [DB_KUAFOR]
  GO
  
  /****** Object: Table [dbo].[RANDEVU_SAAT]  Script Date: 04/18/2012 12:19:14 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  
  CREATE TABLE [dbo].[RANDEVU_SAAT](
  	[RND_SAAT_NO] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  	[RND_SAAT] [int] NULL,
   CONSTRAINT [PK_RANDEVU_SAAT] PRIMARY KEY CLUSTERED 
  (
  	[RND_SAAT_NO] ASC
  )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  
  GO
  
  
  Bahadır Tortop

  18 Nisan 2012 Çarşamba 09:21
 • Dakika tablonuzdaki ID 'lerinizi Saat ID 'leriniz ile joinlenecek sekilde ayarlayin. Yani su sekilde;


  RND_DAKIKA_NO RND_DAKIKA
  1 0
  1 15
  1 30
  1 45
  2 0
  2 15
  2 30
  2 45
  3 0
  3 15
  3 30
  3 45

  ......

  Su sekilde bir sorgu ile istediginizi yapabilirsiniz.

  DECLARE @RezervasyonSaat INT, @RezervasyonDakika INT
  SET @RezervasyonSaat = 10
  SET @RezervasyonDakika = 45
  
  
  SELECT DISTINCT
  CASE WHEN @RezervasyonSaat IN (RND_SAAT)
     AND @RezervasyonDakika IN (RND_DAKIKA) THEN
  CONVERT(VARCHAR, RND_SAAT +1) + ':' + CONVERT(VARCHAR, 0)
  END
  FROM tblRandevuSaat
  INNER JOIN tblRandevuDakika
  ON RND_SAAT_NO = RND_DAKIKA_NO
  

  Yukaridaki Function ile daha kolay halledebilirdiniz gerci.

  kolay gelsin.


  http://www.yigitaktan.com

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Bahadır Tortop 18 Nisan 2012 Çarşamba 09:27
  18 Nisan 2012 Çarşamba 09:23
 • Çok teşekkürler yiğit bey.

  iyi çalışmalar dilerim.


  Bahadır Tortop

  18 Nisan 2012 Çarşamba 09:28
 • Rica ederim.

  Kolay gelsin.


  http://www.yigitaktan.com

  18 Nisan 2012 Çarşamba 09:30