none
Access Coalesce veya ISNULL, IFNULL Kullanımı RRS feed

  • Soru

  • select case when [sum(NetAdet)] IS NULL then '0' end as [Toplam Adet]  from veritabani where blabla like 'blablabla'

    Viseual Studio'da "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0; Data Source=Raporlar.mdb"; ile veritabanına bağlanıp verileri grid içerisine alıyorum. Fakat null değerleri sıfır gösteremiyorum. coalesce denedim olmadı, IFNULL olmadı ISNULL olmadı. NZ demişler stackoverflow'da o da olmadı...

    Bilen var mı ?

    16 Mayıs 2019 Perşembe 07:48

Yanıtlar