none
c# Reportviewer sorunu RRS feed

Yanıtlar

  • Package Nuget Colsole aşağıdaki yüklemeyi yapıp toolboxdan choose itemden browse yaptım ve dosyanın kayıtlı olduğu yerde package dosyasının içinde yüklediğim dosya içinden Reportviewer .Winform .DLL dosyasını seçtim.

    Install-Package Microsoft.ReportViewer.Windows -Version 11.0.3452

    • Yanıt Olarak İşaretleyen umut Çelik 3 Aralık 2018 Pazartesi 07:45
    3 Aralık 2018 Pazartesi 07:45