none
Sıralama Sql RRS feed

 • Soru

 • Select * from (select SUM(Iu.YilDeger) as Toplam, It.UrunKodu as UrunTanimi,Iu.YilTanimi,It.Tanimi as Adi from IthalatMallari It inner join IthalatUrunDetay Iu on It.SiraNo =Iu.UrunSiraNo  where It.SiraNo>1 
  Group by It.UrunKodu,Iu.YilTanimi,It.Tanimi ) as gtablo PIVOT
  (
   SUM(Toplam)
   FOR YilTanimi IN ([2007],[2008],[2009],[2010],[2011],[2012])
  )
  AS p
  Merhaba Arkadaş Pivot tablo kullanyorum ama bir türlü order by It.UrunKodu sıralaması yapamadım nasıl yapabilirim 
  26 Haziran 2013 Çarşamba 13:18

Yanıtlar

 • SELECT *
  FROM  ( SELECT  SUM(Iu.YilDeger) AS Toplam ,
            It.UrunKodu AS UrunTanimi ,
            Iu.YilTanimi ,
            It.Tanimi AS Adi
       FROM   IthalatMallari It
            INNER JOIN IthalatUrunDetay Iu ON It.SiraNo = Iu.UrunSiraNo
       WHERE   It.SiraNo > 1
       GROUP BY It.UrunKodu ,
            Iu.YilTanimi ,
            It.Tanimi
      ) AS gtablo PIVOT
  ( SUM(Toplam) FOR YilTanimi IN ( [2007], [2008], [2009], [2010], [2011],
                   [2012] ) )
  AS p
  ORDER BY [UrunTanimi]

  26 Haziran 2013 Çarşamba 14:02