none
c# ile Excel'e Veri Gönderirken Sorunlar Yaşıyorum RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba uzun zamandır çözemediğim bir sorunum var. Yardıma çok ihtiyacım var. C# ile excele veri gönderiyorum. Veriyi gönderirken sorun yaşamıyorum. Ancak daha sonra filtreleme ya da güncelleme işlemlerini hata almasam da yapamıyorum.

  Veri tipiyle alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorum çünkü excel' i açıp , yazdığım verileri seçip "general" veri tipinden "text" veri tipine geçirdiğimde filtrelemeyi de güncellemeyi de yapabiliyorum.

  //GUNCELLE
      void guncelle()
      {
  
        xlsxbaglanti.Open();
        string sorgu = "UPDATE [Sheet1$] SET [ORDERYEAR]=?,[COMPLYEAR]=? WHERE [MANUFNO]=?";
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sorgu, xlsxbaglanti);
        komut.Parameters.AddWithValue("@?", textBox1.Text);
        komut.Parameters.AddWithValue("@?", textBox2.Text);
        xlsxbaglanti.Close();
        griddoldur();
  
  
      }
  
      void kaydet()
      {
        xlsxbaglanti.Open();
        string sorgu = "Insert into [Sheet1$] ([ORDERYEAR],[COMPLYEAR]) "
          + "values (@O, @C)";
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand(sorgu, xlsxbaglanti);
        komut.Parameters.AddWithValue("@O", textBox1.Text.ToString());
        komut.Parameters.AddWithValue("@C", textBox2.Text.ToString());
        komut.ExecuteNonQuery();
        xlsxbaglanti.Close();
        griddoldur();
  
      }
  
  //Burada button4 'e tıkladığımda datagridviewden seçtiğim veriyi textboxlara dolduruyorum.İstediğim yerini düzeltiyorum.
      private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
        textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
       }
  
  //Button2 güncelle butonu
      private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        guncelle();
        griddoldur();
      }

  Bu şekilde kısaca sadece güncelleme kısmını yazdım.

  13 Eylül 2017 Çarşamba 05:04