none
SqlBulkCopy RRS feed

 • Genel Tartışma

 • SqlBulkCopy ile Excel'den veri ekleme/güncelleme yapmam gereken bir veritabanım var. Aşağıdaki şekilde veri ekleme işlemi gerçekleştirebiliyorum fakat tekrarlayan TC numaralarıyla ilgili veriyi güncellemem gerekiyor. Ayrıca veritabanımda 13 kolon bulunuyor ve SqlBulkCopy ile içeri aktarmak istediğim veri 3 farklı tablo halinde. col1 = TC olmak üzere; (ekleme/güncelleme yapacak olan) excelTablo1 = col1,col2,col3,col4,col5,col6,col7,col8,col9,col10,col11,col12,col13. (güncelleme yapacak olan) excelTablo2 = col1,col4,col5,col6. (güncelleme yapacak olan) excelTablo3 = col1,col7,col8,col9. Umarım açıklayıcı anlatabilmişimdir. Yardımcı olabilecek herkese teşekkürler.
  using (OleDbConnection connection =
            new OleDbConnection(excelConnectionString))
          {
            OleDbCommand command = new OleDbCommand
                ("Select * FROM [derdest$]", connection);
            connection.Open();
            using (OleDbDataReader dr = command.ExecuteReader())
            {
              string sqlConnectionString = "Data Source=DESKTOP-9B1I9P3;Initial Catalog=onalhukuk;Integrated Security=True";
              using (SqlBulkCopy bulkCopy =
                    new SqlBulkCopy(sqlConnectionString))
              {
                bulkCopy.DestinationTableName = "derdest";
                bulkCopy.WriteToServer(dr);
                MessageBox.Show("Dosya başarıyla veritabanına aktarıldı.");
              }
            }
          }

  15 Eylül 2017 Cuma 14:56