none
nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı. RRS feed

 • Genel Tartışma

 • <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/NestedMasterPage2.master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm4.aspx.cs" Inherits="eysa.WebForm4" EnableEventValidation="false" %>

  <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="chbresim" runat="server">
      <%--<asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server">--%>
              <a  data-lightbox="example-set">
                  <asp:Image ID="foto" ImageUrl="" runat="server" />
              </a>
          <%--</asp:Repeater>--%>
  </asp:Content>

  -----------------------------------------------------

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using System.Data;
  using System.Data.SqlClient;

  namespace eysa
  {
      public partial class WebForm4 : System.Web.UI.Page
      {
          sqlbaglanti baglanti = new sqlbaglanti();
          string id2 = "";
         
          protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
          {
              id2 = Request.QueryString["id2"];
              SqlCommand cmd = new SqlCommand("select foto from Table_2 where sayi='"+ id2 +"'", baglanti.baglan());
              SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
              //Image1.ImageUrl = "";
              if (dr.HasRows)
              {
                  dr.Read();
                  //Repeater1.DataSource = dr;
                  //Repeater1.DataBind();
                  string x = (string)dr["foto"];
                  //Image1.ImageUrl = "hizmetr/a.jpg";
                  //if (foto.ImageUrl == null)
                  //foto.ImageUrl = (string)dr["foto"];
                  
              }
          }
      }
  }

   foto.ImageUrl = (string)dr["foto"];

  kısmında bu hatayı alıyorum yardımcı olabilir misiniz?

  nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı.

  22 Temmuz 2017 Cumartesi 02:10

Tüm Yanıtlar

 • protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    id2 = Request.QueryString["id2"];
    SqlDataAdapter dAdapter = ("select foto from Table_2 where sayi=@sayi", baglanti.baglan());
    dAdapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@sayi", id2);
    DataTable dTable = new DataTable();
    dAdapter.Fill(dTable);
    Repeater1.DataSource = dTable;
    Repeater1.DataBind();
    if (foto.ImageUrl == null && dTable.Rows.Count > 0 && dTable.Rows[0]["foto"] != DBNull.Value)
    (
      foto.ImageUrl = dTable.Rows[0]["foto"].ToString();
    )
    Image1.ImageUrl = "hizmetr/a.jpg";   
  }


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  22 Temmuz 2017 Cumartesi 06:28
 • Yardımınız için teşekkür ederim ancak dedikodunuz yapsamda sorun çözülmedi

  22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:54
 • Sorumu şu şekilde açayım biraz daha bir nested  master pageim var burdaki bir tuşla wepform4.aspx sayfasına gidiyorum yanlız burda sadece lihgbox kullanıyorum bunu deniyorum ama bu hatayı alıyorum
  22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:00