none
Tobase64 ile şifrelenmiş verileri datagrid de göstermek RRS feed

Yanıtlar

 • öncelikle base64 bir şifreleme değil. Bir sayı onluk tabanda, ikilik tabanda, onaltılık tabanda ya da 64lük tabanda yazılabilir. base64, bir sayının 64tabanlı yazımıdır.

  Sorunuza gelince,
  base64'e çevirirken verinizin byte dizisini verdiniz. Geri alırken de size byte dizisi verecektir;

  var bytelar = Convert.FromBase64String(vertabanndanGelenVeri);

  Eğer verileriniz bir metin ise elde ettiğiniz byte ları bir encoding ile tekrar stringe çevirebilirsiniz;

  var stringVeri = Encodig.UTF8.GetString(bytelar);

  gibi.


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  8 Kasım 2018 Perşembe 08:30
  Moderatör

Tüm Yanıtlar

 • // label1.Text kodlanmış bilgiyi göstersin.
  label1.Text = Convert.ToBase64String(Encoding.Default.GetBytes("Bilgi"));
  // label2.Text çözülmüş bilgiyi göstersin.
  label2.Text = Encoding.Default.GetString(Convert.FromBase64String(label1.Text));
  


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  8 Kasım 2018 Perşembe 08:28
 • Microsoft dökümanlarından bir örnek burada bulabilirsiniz.

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  8 Kasım 2018 Perşembe 08:29
 • öncelikle base64 bir şifreleme değil. Bir sayı onluk tabanda, ikilik tabanda, onaltılık tabanda ya da 64lük tabanda yazılabilir. base64, bir sayının 64tabanlı yazımıdır.

  Sorunuza gelince,
  base64'e çevirirken verinizin byte dizisini verdiniz. Geri alırken de size byte dizisi verecektir;

  var bytelar = Convert.FromBase64String(vertabanndanGelenVeri);

  Eğer verileriniz bir metin ise elde ettiğiniz byte ları bir encoding ile tekrar stringe çevirebilirsiniz;

  var stringVeri = Encodig.UTF8.GetString(bytelar);

  gibi.


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  8 Kasım 2018 Perşembe 08:30
  Moderatör