none
GridControl' de tablo update RRS feed

 • Soru

 • Merhaba GridControl kullanarak tablodaki verilerimi güncellemek istiyorum fakat 'Incorrect syntax near the keyword 'UPDATE''. hatası alıyorum yardımcı olursanız sevinirim!

  private void simpleButton13_Click(object sender, EventArgs e)
      {
  
        if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
        {
          baglanti.Open();
          SqlCommand cmd = new SqlCommand("INSERT INTO UPDATE List WHERE (NAME,SURNAME,LICENCETYPE,LICENCENUMBER,PHONENUMBER,ADDRESS) VALUES (@NAME,@SURNAME,@LICENCETYPE,@LICENCENUMBER,@PHONENUMBER,@ADDRESS)", baglanti);
  
          cmd.Parameters.AddWithValue("@NAME", textEdit5.Text);
          cmd.Parameters.AddWithValue("@SURNAME", textEdit20.Text);
          cmd.Parameters.AddWithValue("@LICENCETYPE", comboBoxEdit5.Text);
          cmd.Parameters.AddWithValue("@LICENCENUMBER", textEdit23.Text);
          cmd.Parameters.AddWithValue("@PHONENUMBER", textEdit24.Text);
          cmd.Parameters.AddWithValue("@ADDRESS", textEdit25.Text);
          cmd.ExecuteNonQuery();
          cmd.Dispose();
          baglanti.Close();
          listeleme();
          textEdit3.ResetText();
          textEdit5.ResetText();
          textEdit20.ResetText();
          comboBoxEdit5.ResetText();
          textEdit23.ResetText();
          textEdit24.ResetText();
          textEdit25.ResetText();
        }
      }

  23 Mart 2018 Cuma 12:43

Yanıtlar

 • private void simpleButton13_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  
    if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
    {
      baglanti.Open();
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("UPDATE List SET NAME=@NAME, SURNAME=@SURNAME, LICENCETYPE=@LICENCETYPE, LICENCENUMBER=@LICENCENUMBER, PHONENUMBER=@PHONENUMBER, ADDRESS=@ADDRESS WHERE ID=@ID", baglanti);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@NAME", textEdit5.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@SURNAME", textEdit20.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@LICENCETYPE", comboBoxEdit5.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@LICENCENUMBER", textEdit23.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@PHONENUMBER", textEdit24.Text);
      cmd.Parameters.AddWithValue("@ADDRESS", textEdit25.Text);
      //Burada id yerine, güncellemek istediğiniz kaydın
      //ilk kayıttan sonra değişmeyen, 
      //sabit kimlik kolonuna ait bilgiyi girin.!.
      cmd.Parameters.AddWithValue("@ID", id);
      cmd.ExecuteNonQuery();
      cmd.Dispose();
      baglanti.Close();
      listeleme();
      textEdit3.ResetText();
      textEdit5.ResetText();
      textEdit20.ResetText();
      comboBoxEdit5.ResetText();
      textEdit23.ResetText();
      textEdit24.ResetText();
      textEdit25.ResetText();
    }
  }


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen BurakTurhan 23 Mart 2018 Cuma 15:03
  23 Mart 2018 Cuma 13:58