none
iTextSharp.text modülü ile pdf türkçe karakter sorununu çözemedim kodun doğru şeklinin yazılıp gönderilmesi rica olunur.. RRS feed

 • Genel Tartışma

 • {
              PdfPTable pdfTable1 = new PdfPTable(viev1.ColumnCount);
              pdfTable1.HorizontalAlignment = 10; //
              pdfTable1.TotalWidth = 1170f; // A4 GENİŞLİĞİ BELİRLEDİK
              pdfTable1.LockedWidth = true;
              float[] widths = new float[] { 1f, 120f, 70f, 135f, 40f, 60f, 30f, 135f, 60f, 60f, 50f, 40f, 50f, 1f }; // STÜN GENİŞLİKLERİ
              pdfTable1.SetWidths(widths);
              pdfTable1.HorizontalAlignment = Element.ALIGN_LEFT; // HERŞEY SAĞA HİZALI - SIKINTI YOK
              pdfTable1.DefaultCell.BorderWidth = 1;

              foreach (DataGridViewColumn column in viev1.Columns)

              {
                  PdfPCell cell = new PdfPCell(new Phrase(column.HeaderText));

                  pdfTable1.AddCell(cell);
              }

              foreach (DataGridViewRow row in viev1.Rows)
              {
                  foreach (DataGridViewCell cell in row.Cells)
                  {

                      pdfTable1.AddCell(cell.Value.ToString());
                  }

              }
              try
              {
                  File.Delete(Application.StartupPath + "\\rapor.pdf");


                  using (FileStream stream = new FileStream(Application.StartupPath + "\\rapor.pdf", FileMode.Create))
                  {


                      iTextSharp.text.Document pdfDoc = new iTextSharp.text.Document(PageSize.A2, 10f, 10f, 10f, 0f);
                      PdfWriter.GetInstance(pdfDoc, stream);
                      pdfDoc.Open();
                      pdfDoc.Add(pdfTable1);
                      pdfDoc.Close();
                      stream.Close();

                      Process pdfac = new Process();
                      pdfac.StartInfo.FileName = Application.StartupPath + "//kur//pdf.exe";
                      pdfac.StartInfo.Arguments = " rapor.pdf";
                      pdfac.Start();
                  }
              }
              catch
              {

              MessageBox.Show("Açık Olan Rapor Ekranını Kapatınız.", "Uyarı !!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);  }

  }

  7 Ocak 2017 Cumartesi 17:29

Tüm Yanıtlar

 •   

  BaseFont çözümün olur. Aşağıdaki vb.net için, c# 'a çevirirsin.

  Public bfont As BaseFont = BaseFont.CreateFont("timesbd.ttf", "iso-8859-9", BaseFont.EMBEDDED)

  7 Ocak 2017 Cumartesi 19:13
  Moderatör