none
Bakiye Update belirli tarihten sonrası? RRS feed

 • Soru

 • Merhaba

  Bakiye BakiyeTür Tarih

  100        B           01.01.2000

  200        A           01.01.2000

  300        B           01.01.2000

  700       A

  Yukarıdaki dataya update yapmak istiyorum. Table ismi hareket olsun. 500 B ekleyerek update yapmak istiyorum.

  Bu durumda yeni data aşağıdaki gibi olmalıdır.

  600 B

  300 B

  800 B

  200 A

  Bu dataya da 400 A ekleyerek update yapmak istiyorum

  200 B

  100 A

  400 B

  600 A

  olmalı.

  Duruma göre B lu A bakiyeler gelebilir.

  Bu nu yapabilecek SQL cümlesini yazabilirmisiniz ? Update cümlesini

  Teşekkür ederim.

  10 Mart 2012 Cumartesi 14:00

Tüm Yanıtlar

 • Aşağıdaki kodla yapabilirsiniz.

  declare @tutar money, @eklenecekTutar money, @Tur char(1)
  select @eklenecekTutar = 500, @Tur = 'B'

  begin tran
  update hareket set 
  @tutar = Bakiye + (case BakiyeTur when 'B' then 1 else -1 end) *  @eklenecekTutar,
  Bakiye = abs(@tutar),
  BakiyeTur = case when @tutar < 0 then  case BakiyeTur when 'B' then 'A' else 'B' end  else BakiyeTur end

  select * from hareket

  select @eklenecekTutar = 400, @Tur = 'A'

  update hareket set 
  @tutar = Bakiye + (case BakiyeTur when 'A' then 1 else -1 end) *  @eklenecekTutar,
  Bakiye = abs(@tutar),
  BakiyeTur = case when @tutar < 0 then  case BakiyeTur when 'A' then 'B' else 'A' end  else BakiyeTur end

  select * from hareket

  --Commit
  --rollback

  10 Mart 2012 Cumartesi 21:21
 • Teşekkür Ederim Cevap İçin.

  Peki

  Borç Alacak benim table ımda mevcut. Gridde bakiye ve bakiye türünü gösterebilmek için ( her kayıt için ayrı ayrı ve önceki bakiyenin devamı olacak şekilde) nasıl bir SELECT cümlesi yazılması gerekiyor. Yazabilirmisiniz ?

  11 Mart 2012 Pazar 17:34
 • Örnekler anlatır mısın? Bu ifader ile çok anlaşılmıyor.
  11 Mart 2012 Pazar 18:35
 • Örneğin

  Table

  Borc     Alacak  Tarih

  100        0        01.01.2000

  0           200      01.01.2000 

  300        0         01.01.2000

  100        0         01.01.2000

  Select sonucu gridde göstermesi gereken ise aşağıdaki gibidir.

  Borc     Alacak  Tarih                                Bakiye      BakiyeTür

  100        0        01.01.2000                        100            B

  0           200      01.01.2000                        100           A

  300        0         01.01.2000                        200          B

  100         0       01.01.2000                         300         B

  11 Mart 2012 Pazar 18:56
 • Merhaba

  Aşağıdaki SQL cümlesi bakiyeyi doğru bir şekilde veriyor. Fakat bakiye türünü vermiyor. Bakiye türünü göstermesi için ne yapmalıyım ?

  Örneğin 100 B ve 200 A Sonuç 100 bakiye ve bakiye türü ise A  bakiyeyi gösteren aşağııdaki SQL cümlesine bakiye türünü göstermesi için ne eklemeliyim ?

  SELECT     x_borc, x_alacak,
                            (SELECT     ABS(SUM(x_borc) - SUM(x_alacak)) AS Expr1
                              FROM          x_carihareket AS t2
                              WHERE      (x_harekettarihi < t1.x_harekettarihi) OR
                                                     (x_harekettarihi = t1.x_harekettarihi) AND (x_id <= t1.x_id)) AS cum
  FROM         x_carihareket AS t1
  ORDER BY x_harekettarihi, x_id

  12 Mart 2012 Pazartesi 13:59