none
Form geçişlerinde ilk formdaki değeri diğer formlarda kullanma RRS feed

 • Soru

 • Merhabalar,

  Giriş sayfasındaki textboxlara girilen verileri diğer formlarda kullanmak için aşağıya eklediğim kodu kullanıyorum. Formlar arası geçiş yaparken işe yarıyor sonrasında geri dönüp tekrar aynı işlemi yapmak istediğimde değeri null olarak görüyor. Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

  Giriş Formu

  SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-7SLRDRG\\MSSQLSERVER01;Initial Catalog=ALBAYRAK;Integrated Security=True");
        baglanti.Open();
        SqlCommand komut = new SqlCommand("select * from KULLANICI where KULLANICIADI='" + txtKullanici.Text + "' AND ŞİFRE='" + txtSifre.Text + "'", baglanti);
        SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();
        if (dr.Read())
        {
          frmSiparis frmSiparis = new frmSiparis();
          frmSiparis.kullaniciAdi2 = txtKullanici.Text;
  
          frmSiparis.Show();
          this.Hide();
  

  İkinci Form

   public frmSiparis()
      {
        InitializeComponent();
      }
      public string kullaniciAdi2 { get; set; }
  
      private void btnSipolustur_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        frmSipolustur frmSipolustur = new frmSipolustur();
        frmSipolustur.siparisVeren = kullaniciAdi2;
        frmSipolustur.Show();
        this.Hide();
          
      }

  12 Eylül 2018 Çarşamba 12:52

Yanıtlar

 • Merhaba,

  Bendede benze soru sormuştum.class olusturup onda saklamam tavsiye edildi bende denedim.çok sağlıklı çalışıyor.

  https://social.msdn.microsoft.com/Forums/tr-TR/3e1348b1-6ba4-4491-8d6c-cb0b3014b262/c-kullanc-id-takip?forum=csharptr

  • Yanıt Olarak İşaretleyen begtasdelen 13 Eylül 2018 Perşembe 05:53
  12 Eylül 2018 Çarşamba 13:23
 • Kullanici değişkenini Program.cs dosyasında tanımlamanızı öneririm.

    static class Program
    {
      public static string Kullanici = "";
  
      [STAThread]
      static void Main()
      {
        Application.EnableVisualStyles();
        Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
        Application.Run(new Form1());
      }
    }
  

  Giriş formunuzda,

      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        using (SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-7SLRDRG\\MSSQLSERVER01;Initial Catalog=ALBAYRAK;Integrated Security=True"))
        {
          using (SqlCommand komut = new SqlCommand("select KULLANICIADI from KULLANICI where KULLANICIADI=@kullanici AND ŞİFRE=@sifre", baglanti))
          {
            baglanti.Open();
            komut.Parameters.AddWithValue("@kullanici", txtKullanici.Text);
            komut.Parameters.AddWithValue("@sifre", txtSifre.Text);
            if (komut.ExecuteScalar() != null)
            {
              Program.Kullanici = txtKullanici.Text;
              new frmSiparis().Show();
              Hide();
            }
          }
        }
      }
  

  Diğer formlarınızın tümünde,

  FormAdi.SiparisiVeren = Program.Kullanici;

  ifadesiyle erişebilirsiniz.


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen begtasdelen 13 Eylül 2018 Perşembe 05:53
  12 Eylül 2018 Çarşamba 14:22

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba,

  Bendede benze soru sormuştum.class olusturup onda saklamam tavsiye edildi bende denedim.çok sağlıklı çalışıyor.

  https://social.msdn.microsoft.com/Forums/tr-TR/3e1348b1-6ba4-4491-8d6c-cb0b3014b262/c-kullanc-id-takip?forum=csharptr

  • Yanıt Olarak İşaretleyen begtasdelen 13 Eylül 2018 Perşembe 05:53
  12 Eylül 2018 Çarşamba 13:23
 • Kullanici değişkenini Program.cs dosyasında tanımlamanızı öneririm.

    static class Program
    {
      public static string Kullanici = "";
  
      [STAThread]
      static void Main()
      {
        Application.EnableVisualStyles();
        Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
        Application.Run(new Form1());
      }
    }
  

  Giriş formunuzda,

      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        using (SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=DESKTOP-7SLRDRG\\MSSQLSERVER01;Initial Catalog=ALBAYRAK;Integrated Security=True"))
        {
          using (SqlCommand komut = new SqlCommand("select KULLANICIADI from KULLANICI where KULLANICIADI=@kullanici AND ŞİFRE=@sifre", baglanti))
          {
            baglanti.Open();
            komut.Parameters.AddWithValue("@kullanici", txtKullanici.Text);
            komut.Parameters.AddWithValue("@sifre", txtSifre.Text);
            if (komut.ExecuteScalar() != null)
            {
              Program.Kullanici = txtKullanici.Text;
              new frmSiparis().Show();
              Hide();
            }
          }
        }
      }
  

  Diğer formlarınızın tümünde,

  FormAdi.SiparisiVeren = Program.Kullanici;

  ifadesiyle erişebilirsiniz.


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen begtasdelen 13 Eylül 2018 Perşembe 05:53
  12 Eylül 2018 Çarşamba 14:22
 • Şuan sıkıntı kalmadı, çok teşekkür ederim.
  13 Eylül 2018 Perşembe 05:54
 • Çok teşekkürler.
  13 Eylül 2018 Perşembe 05:54