none
Makroda Eğerli( IF) yazım nasıl olur? RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba 

  Excelde makro ile bir dosyadan resim çağırmak istiyorum. Fakat istediğim resimleri öncelikle birinci dosyada arayıp çağırmasını , eğer o dosyada yoksa 2. dosyada aratıp çağırmasını istiyorum. Bunun için nasıl bir makro yazılmalı.

  Eğer burda yoksa şurdan al gibi birşey nasıl yazılır makroda. Yardımcı olursanız sevinirim.Şu an kullandığım makro aşağıdaki gibidir. 

  Ya da excelde iki tane kod bağlantısı yapıp.1.si ile 1.dosyadan çağırıp , gelmezse 2.kod ile 2. dosyayı nasıl çağırabilirim. 

  Sub Resim()

  End Sub


  Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  On Error GoTo devam

  Dim cd As String
  cd = "\\10.0.0.11\MagentoOptionImage$\" & Cells(Target.Row, Target.Column).Value & ".jpg"
  UserForm1.Picture = LoadPicture(cd)
  UserForm1.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeZoom
  UserForm1.Show
  tekrar:
  Exit Sub
  devam:
  MsgBox "Tekrar Deneyin !"

  GoTo tekrar
  End Sub

  'link1 : \\10.0.0.11\TeknikFoy_Desk$\Model\
  'link2 : \\10.0.0.11\MagentoOptionImage$\
   
  16 Kasım 2013 Cumartesi 16:22