none
SQL-Tabloda o an Çalışan sorguyu log 'ta kaydetme!Yardım Lütfen...! RRS feed

 • Soru

 • Mrhb,

  Arkadaşlar aşağıdaki gibi bir trigger ım var..

  ALTER trigger [dbo].[Trg_LogKaydet]
  ON [dbo].[KayitTablosu] for insert,update,delete not for replication
  as

  set NOCOUNT ON;
    
   DECLARE @operation as Varchar(10)
      DECLARE @Count as int

  SET @operation = 'Inserted' -- Setting operation to 'Inserted'
                SELECT @Count = COUNT(*) FROM DELETED

    if @Count > 0
          BEGIN
                SET @operation = 'Deleted' -- Set Operation to 'Deleted'
                SELECT @Count = COUNT(*) FROM INSERTED
                IF @Count > 0
                SET @operation = 'Updated' -- Set Operation to 'Updated'

      END 
  if @operation = 'Deleted'

  BEGIN
  Insert into LogKaydi(Tarih,IslemYapilanID,YapilanIslem,IslemTablosu,ID,IslemiYapan)
  SELECT GETDATE(),ID,'Delete','KayitTablosu',ListeID,SUSER_SNAME()+' - '+HOST_NAME()  from deleted
  END

  Bu trgigger ile sıkıntısız işlemlerin kaydını databasedeki bir tabloya kaydediyorum.Fakat bana Tetiklendiğinde hangi sorgunun çalıştığını lazım.Neyin değişip neyin eklendiğinide alıp database atmak istiyorum.

  Bu konuda yardımlarınız bekliyorum.Teşk.


  19 Ocak 2017 Perşembe 11:13

Tüm Yanıtlar